Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2019. május 26-i Európai Parlamenti választásokkal összefüggésben, a személyazonosító okmányok cseréje és kiállítása érdekében, május 25-én (szombaton) 8-14 óra között és május 26-án (vasárnap) 6-19 óra között több ügyintézési helyszínen rendkívüli nyitvatartással állunk a választópolgárok rendelkezésére.

A helyszínek listáját ITT érhetik el.

Jogszabályban kizárt ügyek listája

 

Az ügykör megnevezése

Törvény / kormányrendelet, amely kizárja a kérelem kormányablaknál történő előterjesztését

1.

Az egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezésére, a működési engedély módosítására és visszavonására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

2.

A rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági eljárásokkal összefüggő kérelmek

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

3.

Szabadalmi ügyekkel összefüggő kérelmek

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

4.

Közraktározási ügyekkel összefüggő kérelmek

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény

5.

Sportcélú ingatlanokkal összefüggő méltányossági eljárások kérelmei

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény

6.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó védjegyeljárások kérelmei

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

7.

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmek

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

8.

Az árva mű felhasználására irányuló kérelmek

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

9.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásaihoz kapcsolódó kérelmei

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő kérelmei

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

11.

Az olimpiai járadék megállapítására és folyósítására irányuló kérelmek

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által végzett mozgóképszakmai hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

13.

Kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztési és a kiterjesztés visszavonására irányuló kérelmek

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény

14.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hatósági ügyeivel összefüggő kérelmek

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény

15.

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásával összefüggő kérelmek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

16.

A postai szolgáltatók kérelmei

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

17.

A hivatásos és a szerződéses állományú katonák baleseti járadékának megállapítása iránti kérelmek

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

18.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekkel összefüggő kérelmek (a panaszeljárás kivételével)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény

19.

A felnőttképzési tevékenység végzéséhez kapcsolódó engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmek, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentések

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

20.

A Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek (a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás megindítására vonatkozó kérelmek kivételével)

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

21.

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe vétel iránti kérelmek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

22.

Az igazságügyi szakértői szakterület kiterjesztése iránti kérelmek

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény

23.

A jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyek

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény

24.

A Magyar Ügyvédi Kamara hatósági ügyeivel összefüggő kérelmek

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény

25.

A katonai építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

26.

Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelmek

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

27.

Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezése iránti kérelmek

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

 

28.

Járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzésére irányuló kérelmek

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

29.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelmek

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

30.

A polgári célú pirotechnikai termék nem EGT-tagállamba történő kiviteléhez és onnan történő behozatalához szükséges engedély iránti kérelmek

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

31.

A valamely EGT-tagállamban polgári célú pirotechnikai termék vizsgálatára, forgalmazására, tárolására, kiállítására, illetve megsemmisítésére vonatkozó engedély alapján határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggő bejelentések

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

32.

Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználásának bejelentése

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

33.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék forgalmazásának bejelentése

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

34.

A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a visszavonására vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

35.

Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

36.

Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

37.

Az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerré, létesítménnyé törvény alapján kijelölt rendszerek, létesítmények elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletét ellátó hatóságként eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

38.

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésével (felülhitelesítésével) összefüggő kérelmek

A külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól szóló 68/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

39.

A haditechnikai tevékenységgel összefüggő engedélyek és a tanúsítás iránti kérelmek

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

40.

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti kártyakibocsátási kérelmek

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet