Akadálymentes verzió

Aláírópad, valamint kormányhivatali aláírásminta útján intézendő ügytípusok

 

A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján intézendő ügytípusok

[a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján]

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása

3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása

4. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

5. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

7. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

9. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

10. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

11. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

12. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására

13. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

14. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére

15. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

16. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem

17. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

18. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

19. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

20. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

21. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

22. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

23. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

24. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

25. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

26. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

27. Családi otthonteremtési kedvezményhez, otthonteremtési kamattámogatáshoz vagy adó-visszatérítési támogatáshoz hatósági bizonyítvány igénylése

28. Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása iránti kérelem továbbítása

29. Babaváró kölcsönhöz hatósági bizonyítvány (TB jogviszony igazolás) igénylése

30. Magánszemély adatszolgáltatási kérelme az egészségbiztosítás közhiteles nyilvántartásából

31. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

32. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

33. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása

34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele

35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése