Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Munkáltató csoportos létszám-leépítési szándékának bejelentése

Kódszám

MUNKP00036

Az ügy rövid leírása

A munkáltatónak csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előzetes szándékáról értesítenie kell az állami foglalkoztatási szervet. Az értesítést a munkavállalók képviselőinek (üzemi tanács) tájékoztatásával egyidejűleg kell megküldenie.
A munkáltató, a munkavállalók képviselőivel (üzemi tanács) tartott konzultációt megelőzően legalább 7 nappal, a döntést megelőzően pedig legalább 22 nappal köteles bejelenteni a csoportos létszámcsökkentési szándékát, a 2012. évi I. törvényben (Mt.-ben) meghatározott módon és adattartalommal.
A szándékbejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók foglalkoztatási csoportonkénti megoszlását, valamint létszámát, a bejelentő munkáltató előző félévre számított átlagos statisztikai létszámát, a létszámcsökkentét tartamát és ütemezését, valamint a leépítésnél tervezett szempontokat és a juttatások feltételeit és mértékét.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: munkaadó

Kizáró okok: A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A szándék bejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók foglalkoztatási csoportonkénti megoszlását valamint létszámát, a bejelentő munkáltató előző félévi átlagos statisztikai létszámát, a létszámcsökkentét tartamát és ütemezését, valamint a leépítésnél tervezett szempontokat és a juttatások feltételeit és mértékét.

Milyen iratok szükségesek?

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése adatlap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala / Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns

A benyújtási határidő: Nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jogutód nélkül felszámolás, végelszámolás során megszűnő munkáltatók esetében hogyan kell eljárni?
A munkavállalói képviselettel folytatott konzultáció kezdeményezésének és lefolytatásának kötelezettsége a jogutód nélkül megszűnő munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli.
A jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetén – a csoportos létszámcsökkentés tárgyában – nem csak a munkáltató által kezdeményezett munkaviszony megszűntetéssel kapcsolatos a bejelentési kötelezettség, hanem minden munkaviszony megszűnésre és megszűntetésre vonatkozik
A közszolgálati tisztviselők esetében mi az eljárás menete?
Az államigazgatási szerv legkésőbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a felmentéssel érintett kormánytisztviselők személyes adatairól, utolsó munkaköréről, szakképzettségéről és illetményéről.
A tájékoztatási kötelezettségnek melyek a feltételei (közszolgálati tisztviselők esetén)?
1. a felmentésre a következő okok miatt kerül sor:
a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, az államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik;
b) megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták;
c) átszervezés következtében munkaköre megszűnik;
2. a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma harminc napon belül
a) húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő;
b) húsznál több száznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;
c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 10%-a;
d) háromszáz vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.
A meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a kormánytisztviselői jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.Fontosabb fogalmak


Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
- húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
- száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
- háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni, a működésével összefüggő okból.
Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult abban az esetben a munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Vonatkozó jogszabályok

Nem releváns

Kulcsszavak

bejelentési kötelezettség, csoportos létszámleépítés meghatározása, leépítési szándék,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858