Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

Kódszám

MUNKP00039

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel írásban tájékoztatni:
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: munkaadó

Kizáró okok: A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot
írásban tájékoztatni
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
- foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
- a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről
A tárgyalásnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés
a) elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
b) elveire,
c) következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
d) az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Milyen iratok szükségesek?

A tárgyalás során megkötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala / Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns

A benyújtási határidő: Nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A megállapodás érdekében a tárgyalásnak mire kell kiterjedni?
- a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.
A munkavállalók képviselőit konzultáció megkezdését megelőzően miről kell tájékoztatni a munkáltatónak?
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről.

Fontosabb fogalmak

Konzultáció kötelezettsége:a döntés meghozatala előtt, legalább 15 nappal, a munkáltatót konzultáció kezdeményezésének kötelezettsége terheli. A munkavállalók képviselőivel kezdeményezett konzultációt a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább 15 napig folytatni köteles. Amennyiben a kapcsolattartás eredményeként megállapodás jön létre, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.
A munkavállalók képviselőivel folytatott tárgyalásnak a megállapodás érdekében ki kell terjednie:
-a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 72.§,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdésezdés c) pont
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:29-3:31. §
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

tárgyalási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, megállapodás, csoportos létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858