Akadálymentes verzió

Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

Kódszám

JEGYZ00615

Az ügy rövid leírása

A fenntartó a piac adataiban bekövetkező változásról köteles a jegyzőt haladéktalanul értesíteni. A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Ki jogosult az eljárásra?

A piac fenntartója.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye,
b.) a piac adataiban bekövetkezett változások
(az alábbi adatokban bekövetkezett változásokról kell bejelentést tenni:
1. a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
2. a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi száma;
3. az üzemeltető neve, címe, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
4. a piac elnevezése, (szak)jellege;
5. a piac címe;
6. a piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a piac napi/heti nyitvatartási ideje;
7. a piac alapterülete, a piac számára kijelölt terület és a kijelölt árusítóhelyek száma)


Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.

A c) pontban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

Ha a határidőből kevesebb mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a piac adataiban?
Válasz: Igen. A változásról haladéktalanul értesíteni kell a jegyzőt, aki a változást bejegyzi a nyilvántartásba. Az adatváltozásról szóló értesítés elektronikus úton (például e-mailben) is benyújtható.
Kérdés: Mely adatokban bekövetkezett változást kell jeleznem a hatóságnak?
Válasz: Az alábbi adatokban bekövetkezett változásokról kell bejelentést tenni:
1. a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
2. a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi száma;
3. az üzemeltető neve, címe, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
4. a piac elnevezése, (szak)jellege;
5. a piac címe;
6. a piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a piac napi/heti nyitvatartási ideje;
7. a piac alapterülete, a piac számára kijelölt terület és a kijelölt árusítóhelyek száma.

Fontosabb fogalmak

a.) piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
b.) fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (2)-(3) bekezdés, 4. § (5)-(8) bekezdés, 9. § (3) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés;
d.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2-4) bekezdés, (6) bekezdés, (9) bekezdés, 94. § (1)-(2) bekezdés
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont
f.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés
g.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

piac, piactartás, kereskedelem, fenntartó, nyilvántartás, adatváltozás, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858