Akadálymentes verzió

Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Kódszám

JEGYZ00617

Az ügy rövid leírása

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) bejelenteni. A jegyző a bejelentés alapján a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése
b.) a fenntartó neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
c.) a fenntartó cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma,
d.) az üzemeltető neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
e.) a bevásárlóközpont elnevezése,
f.) a bevásárlóközpont címe, az ingatlan helyrajzi száma,
g.) a területhasználatának jogcíme,
h.) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési ideje,
i.) az üzletek, más árusítóhelyek száma

Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Milyen adatokat kell megadnom a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésben?
Válasz: A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megejelölésését
b.) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
c.) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
d.) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
e.) a bevásárlóközpont elnevezését,
f.) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
g.) a területhasználatának jogcímét,
h.) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá
i.) az üzletek, más árusítóhelyek számát.
2.) Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a bejelentésben közölt adatokban?
Válasz: Igen. A bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

Fontosabb fogalmak

a.) bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
b.) fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/A. § (1) bekezdés, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 2. § (2)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 4/A. §, 6. § (1) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdés
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, 116. §.
f.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés, 7/A. § (1) bekezdés
g.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

bevásárlóközpont, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858