Akadálymentes verzió

Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

JEGYZ00618

Az ügy rövid leírása

A bevásárlóközpont fenntartója a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, b.) a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változások
(az alábbi adatokban bekövetkezett változásokat kell bejelenteni:
a.) a fenntartó neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
b.) a fenntartó cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma,
c.) az üzemeltető neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
d.) a bevásárlóközpont elnevezése,
e.) a bevásárlóközpont címe, az ingatlan helyrajzi száma,
f.) a területhasználatának jogcíme,
g.) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési ideje,
h.) az üzletek, más árusítóhelyek száma)Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésben közölt adatokban? Válasz: Igen. A bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelentenem a jegyzőnek.

Fontosabb fogalmak


a.) bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
b.) fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.
Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/G. § c) pont;                                                                                                                                                          
b.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 24. § (1), (2) és (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
c.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet  1. § (2) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 4/A. § (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdés                      
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont                                                                                                                                                                   
e.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdés

f.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés, 7/A. § (1) bekezdés

g.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §


Kulcsszavak

bevásárlóközpont, adatváltozás, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858