Akadálymentes verzió

Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00623

Az ügy rövid leírása

A helyi termelői piac megszüntetését a fenntartó köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.
A jegyző a bejelentést követően a helyi termelői piacot törli a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A helyi termelői piac fenntartója.

Kizáró okok: Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a fenntartó neve, címe, illetve székhelye,
b.) a helyi termelői piac megszűnésének bejelentése.

Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Mennyi időn belül kell bejelentenem a helyi termelői piac megszüntetését?
Válasz: A megszűnést követően haladéktalanul.
2.) Kérdés: Kell-e eljárási illetéket fizetnem a helyi termelői piac megszűnésének bejelentéséért?
Válasz: Nem. Az eljárás illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

a.) helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;
b.) fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pont, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (1) bekezdés, 4/B. § (2)-(4) és (6) bekezdés, 9. § (3) bekezdés, 9. § (4) bekezdés b) pont, 9. § (5)-(6) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 24. § (3) és (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdés
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont.
f.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés
g.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

piac, piactartás, helyi piac, helyi termelői piac, kereskedelem, fenntartó, megszűnés, bejelentés, nyilvántartás, törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858