Akadálymentes verzió

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás

Kódszám

JEGYZ00031

Az ügy rövid leírása

A közigazgatási hatóság biztosítja, hogy az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről tudomást szerezzen, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
A hatóság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együttesen:
- Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, bontás engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető.
- Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet terjeszteni önálló kérelemként, az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt, az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.

- A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető.

- A fennmaradási engedély iránti kérelemben pedig az országos építési követelményektől eltérő engedélyezésre és továbbépítésre vagy használatbavételi engedélyre irányuló kérelem is előterjeszthető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki tájékoztatást kérhet.

Kizáró okok: Bárki tájékoztatást kérhet.

Milyen adatokat kell megadni?

A tájékoztatás iránti kérelemnek nincs jogszabályban rögzített adattartalma. Az ügyfél bármilyen kapcsolattartási formát használhat tájékoztatáskérés céljából.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A tájékoztatás iránti kérelemben az ügyfélnek meg kell adnia, hogy mire, milyen eljárásra iránylóan kéri a tájékoztatást, illetve milyen üggyel összefüggésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tájékoztatás kapcsán nem merül fel eljárási költség, illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

A kormányablakban az ügyfél azonnal megkapja a tájékoztatást.

Ügyintézés határideje

A kormányablak azonnal ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

A benyújtási határidő: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

A fellebbezési illeték mértéke: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

https://www.e-epites.hu/gyik

Fontosabb fogalmak

1. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
2. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
3. Építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, az egyszerű bejelentés alapján végezhető  építési tevékenység bejelentője az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.

Vonatkozó jogszabályok

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont, 8. pont és 36. pont, 34. §;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 1. melléklet;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (4)-(5) bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 39. § (3) bekezdés, 42. § (3) bekezdés;
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a tájékoztatásról 6. §, 7. melléklet;

Kulcsszavak

tájékoztatás, engedély, együtt

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858