Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00012

Az ügy rövid leírása

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem: A szolgáltatási tevékenység megszűntetését a szolgáltató  köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.  A bejelentést követően a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót törli a tartós szálláshasználati szolgáltatást végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:  Azok a tartós szálláshely használati szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult szolgáltatók, amelyek a tevékenységre vonatkozó szándékukat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelentették és a Hivatal az e  tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyezte őket és a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet megszüntették. Magát a bejelentést a törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak,

Kizáró okok: egyéni vállalkozó valamint az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazoló teheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél (szolgáltató)  azonosításához szükséges adatok (név, jogi forma, székhely cím), a megszüntetett szolgáltatási tevékenység megnevezése.  

Milyen iratok szükségesek?

Magát a tevékenység megszüntetéséről szóló bejelentést, amely tartalmazza a szolgáltató azonosításához szükséges adatokat,  az igazgatási szolgáltatási díj mefizetésének igazolását

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke 20.000 Forint, megfizetés tipikus módja: átutalással a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alábbi számlaszámára: : 10032000-00282448-00000000 a 312-es tranzakciós kód megjelölésével

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)  Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

8 nap (Amennyiben a tevékenység megszüntetésre vonatkozó bejelentés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és az eljárási illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, akkor a hatóság a bejelentés megérkezését követő 8 napon belül erről tényről igazolás megküldésével értesíti a szolgáltatót és törli a nyilvántartásból.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: MKEH központi szerve

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): MKEH központi szervének címezve, de a Hivatal Kereskedelmi Hatóság, Idegenforgalmi Osztályához (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) kell benyújtani

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005 (XI. 24.) GKM rendelet 2. §

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Be kell-e jelentenem, ha a továbbiakban nem kívánok tartós szálláshasználati szolgáltatást folytatni?

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató haladéktalanul köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz (MKEH) bejelenteni. 

2. A tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez milyen dokumentumokat szükséges csatolnom?

A bejelentésen a szolgáltató azonosításához szükséges adatokat fel kell tüntetni és csatolni kell hozzá az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg törvény) 21. §, 22. §, 23. § (1), (2) bekezdés, 24. § (3), (5) bekezdés, 27.§ (1) bekezdés, 28. § b) pont

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28./B § , 36.§ (2) bekezedés., 40. §, 40/A. §, 71.§ (1), 98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés 116. §

 A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés

A kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV. törvény 6/G § g) pont, 6/E. § (1) bekezdés

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1.§ (1) bekezdés c) és (2) bekezdés c) pontja , 3.§ (1) bekezdés

 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, 7.§ (1) (2) és (3) bekezdés d) pont, 2. számú melléklet 1. pontja 

Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés g), h) pontja

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
 

Kulcsszavak

rtós szálláshasználati szolgáltatás, időben megosztott üdülőhasználati jog, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, nyilvántartás, bejelentés, tevékenység megszüntetése, nyilvántartásból történő törlés, törlési kérelem, tevékenység hivatalból történő megtiltásatartós szálláshasználati szolgáltatás, tartós szálláshasználati szolgáltatástevékenység hivatalból történő megtiltása, tartós szálláshasználati szolgáltatástevékenység hivatalból történő megtiltása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858