Akadálymentes verzió

Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörben kezelt adatok megismerésére vonatkozó kérelme

Kódszám

EGBIZ00025

Az ügy rövid leírása

Az érintett személy, illetve az adatkérő hatósági eljárást kezdeményez a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében kezelet  (továbbiakban: kormányhivatal)  adatokba történő betekintésre, illetve adatszolgáltatást kér a nyilvántartott adatokról.
A kérelem előterjesztése írásban történik, a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az adatkérés jogalapjának és felhasználás céljának tisztázását követően az adat kiadásáról vagy annak megtagadásáról dönt a kormányhivatal 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az érintett - akire a nyilvántartás adatot tartalmaz -, vagy képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik. 

Kizáró okok: Jogszabályi felhatalmazás alapján más személy, vagy szerv 

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas adat, információ, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), a kért adat pontos meghatározása, a felhasználás céljának, lehetőleg jogalapjának megjelölése.

Milyen iratok szükségesek?

Magánszemély harmadik személyre vonatkozó személyes és különleges adatkérése esetén az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték és igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok által egészségbiztosítási feladatkörében kezelt

Ügyintézés határideje

Az érintett személyre vonatkozó adatok esetében 30 napos ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Bírósági jogorvoslat és NAIH-hoz fordulás lehetősége

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérhetek-e közvetlen családtagom adatairól is tájékoztatást, pl. munkaviszonyáról?
Nagykorú családtag esetén sajnos nem, csak meghatalmazás, vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtása esetén.

Meg tudják- e mondani nekem, hogy mennyibe került a műtétem és mit számoltak el rá a kórházban?
Sajnos nem, ezeket az adatokat az OEP rendszeresített nyilvántartásaiból, vagy az ügyfélkapun keresztül tudhatja meg.

Minden munkaviszonyom megtalálható az Önök nyilvántartásában?
Nem, mert az EPSZSZ nyilvántartása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági adatokat tartalmaz 1998. évtől, nem pedig munkaügyi adatbázis.

Fontosabb fogalmak

személyi azonosításra alkalmas okmány
meghatalmazás/képviselet
teljes bizonyító erejű magánokirat/közokirat
ügyintézési határidő 
kérelem
adatvédelmi követelmények: jogalap, célhozkötöttség
adatkérés
adatszolgáltatás

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)5.§, 6.§,15.§, 24.§ (3) bekezdés, 
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Korm.rend.)3.§ (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont ad), ah) ai) alpontok., 3.§ (4)
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 42.§,43.§ (4)
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.tv.) és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)116.§,21.§ (1), 33.§, 36.§ (2) bekezdés
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13.§ (2) bekezdés, 25.§
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1), (2) bekezdés;

Kulcsszavak

személyi azonosításra alkalmas okmánymeghatalmazás/képviseletteljes bizonyító erejű magánokirat/közokiratügyintézési határidő adatvédelmi követelmények: jogalap, célhozkötöttségadatkérésadatszolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858