Akadálymentes verzió

A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

Kódszám

OKMIR00113

Az ügy rövid leírása

A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül, Ügyfélkapus bejelentkezést követően elektronikus úton kérelmezzék a második magánútlevél kiállítását. Az ügyfél kitölti a kérelmét, és az illeték megfizetését követően benyújtja azt. A hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napos) határidőn belül kiállítja a második magánútlevelet és továbbítja az ügyfél által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje).

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik. Továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az is, hogy:

Kizáró okok: - a kérelmező rendelkezzen Ügyfélkapu regisztrációval,

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az Ügyfélkapus bejelentkezést követően hiánytalanul ki kell töltenie az elektronikus kérelmet a Webes ügysegéd alkalmazásban, ahol nyilatkoznia kell az igénylés okáról, az igényelt okmány érvényességi idejéről. A kiállítás indokát igazolni is kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást, vagy ha a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan. Az igényelt okmány kézbesítéséről és az értesítéséről is nyilatkoznia kell. A korábbi második magánútlevél elvesztése / eltulajdonítása / megsemmisülése esetén, ha korábban még nem történt meg, a kérelmezőnek be kell jelentenie az elvesztés / eltulajdonítás / megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával. Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelem benyújtható, az eljárás megindul.

Milyen iratok szükségesek?

A kiállítás indokát igazolni kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást, illetve, a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


Az eljárási illeték új második magánútlevél esetén: különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén 5.000 forint, 18. év felettiek esetén 15.000 forint. Az eljárási illeték az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél helyett kiállított új okmány esetén:különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén 10.000 forint, 18. év felettiek esetén 30.000 forint. Az illetéket a kérelem benyújtását megelőzően banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni. A fizetendő illeték mértékét a második magánútlevél igénylésekor fennálló életkor határozza meg. Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (melynek része az illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

Hol intézhetem el?

Első fokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter, Közreműködő szervezet: járási hivatal, úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) napos ügyintézési határidőn belül kerül kiállításra. A határidő számításának kezdete az eljárási illeték befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap. Az útlevél kézbesítésének ideje az ügyintézési időbe nem számít bele. Egyenlőre soron kívűli, sürgősségi valamint azonnali eljárásra nincs mód.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az általános hatáskörű útlevélhatóság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgáli kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeménykémt postára adni

A benyújtási határidő: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokkal lehet külföldre utazni? Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi szerződésben meghatározott országok területére történő beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát. Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje? Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani), 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani), 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani),  illetve kérelemre 10 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani), 70 éven felülieknél 10 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani). Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. Mit tehetek, ha megtagadták az útlevél kiállítását? Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. A keresetlevelet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt. Sürgősen szükségem lenne az útlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat; útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja; második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható. biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra. Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. §, 4. § a)-b) pont, 5. § (1), (4) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 7/A. §, 8. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 10. §, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 22. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), c), e) pont, 21/A.§ 21/B.§; 27. §, 28. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés c) pont, 15. §, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4), (6) bekezdés, 27. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5.számú melléklete, 7. §, A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet I., 33. § (2) 52., 53. pont, 43. § (3) bekezdés, 73. § (2), (4), (8) bekezdés, A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet I-III. pontok, 2. §, 3. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1a), 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés,

Kulcsszavak

úti okmány pótlása, második magánútlevél igénylése, pótlása, elektronikus eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858