Akadálymentes verzió

Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

Kódszám

JEGYZ00708

Az ügy rövid leírása

A tevékenység megszüntetését az igazolás (Igazolás a rendezvénytartási engedély kiadásáról) leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az engedély jogosultja, a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője

Kizáró okok: NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Rendezvény adatait.

Milyen iratok szükségesek?

A zenés, táncos rendezvény tartásáról a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

Települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző

Ügyintézés határideje

A jegyző haladéktalanul köteles eljárni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: 5000.0

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a következménye a bejelentésnek?
- A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Fontosabb fogalmak

Építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 28. § b) pont;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 26. pont;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 1-2. melléklet

Kulcsszavak

Bejelentés a tevékenység megszűnéséről, zenéstáncos rendezvény, zenéstáncos rendezvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858