Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00122

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a szakoktatói szaktanfolyam egyes tantárgyainak hallgatása és vizsgakötelezettsége alól – kérelemre – mentesítheti a korábban megfelelő szakirányú képesítést megszerző hallgatót. A közlekedési hatóság az egyes iskolavezetői tárgyak hallgatása és vizsgája alól – kérelemre – mentesítheti a megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező hallgatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szakoktatók és az iskolavezetők

Kizáró okok: igen, személyes eljárás

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárás illetékköteles, ennek mértéke 3.000,- Ft, melyet az eljárás megindításakor kell illetékbélyeg formájában a kérelmen leróni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hova és hogyan kell benyújtanom a kérelmet? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kell benyújtani. Hova és hogyan kell befizetnem az eljárás díját? Az eljárás illetékét a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell leróni. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap.

Fontosabb fogalmak

Szakoktató: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezető képzésben oktatóként résztvevő személy. Szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése és továbbképzése. Iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója, és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek. Iskolavezetőként egyidejűleg egy képző szervnél lehet tevékenykedni. Képző szerv: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy oktatói munkaközösség, aki/amely a teljes képzési szolgáltatásra képzési engedélyt kapott.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont,
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pont,
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 19. §, 31. § (2) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdés

Kulcsszavak

Közúti közlekedési szakember Szakoktató Felmentés Szaktanfolyam

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858