Akadálymentes verzió

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01001

Az ügy rövid leírása

A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Ezen külön jogszabályi rendelkezések a következők:

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés,

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés,

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni.

Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza
- az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,
- az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá
- az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ingatlan fekvése szerinti jogosult

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ingatlan, valamint a kérelmező pontos adatai, továbbá meg kell jelölni a felhasználás célját.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolandó dokumentumok:

- az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya,
- nem személyes eljárás esetén meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

4000 Ft
eljárási illeték
az elsöfokú adóhatóság illetékbevételi számlájára kell befizetni készpénzátutalási megbízás vagy átutalás

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni.

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Tekintve, hogy hatósági bizonyítvány, önálló fellebbezésnek nincs helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A benyújtási határidő megjelölése.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen adatokat tartalmaz az adó- és értékbizonyítvány?

- Az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,
- az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá
- az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.


Milyen eljárásokkal összefüggésben illetékmentes az adó- és értékbizonyítvány kiállítása?

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.


Mekkora az illeték mértéke, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kér az ügyfél?

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni


Mennyi idő múlva kapom meg az adó- és értékbizonyítványt?
8 napon belül.

Közvetlenül csak gyámhivatali eljáráshoz, valamint fiatalok otthonteremtési támogatása - az ún. szocpol átjegyzéshez kérik az ügyfelek az adó-és értékbizonyítványt. Egyéb esetekben (hagyatéki eljárás, végrehajtási eljárás) az illetékes jegyző vagy a bírósági végrehajtó kérheti az adó-és értékbizonyítvány kiállítását.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány:
Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Vonatkozó jogszabályok

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 2., 4., 6. 7., pont; 101. §; XIX. Melléklet;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;
A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Adó, érték, bizonyítvány, hatósági, hatósági bizonyítvány, végrehajtás, hagyaték, gyámhatóság, ingatlan, adó- és értékbizonyítvány, értékbecslésjegyző, értékbecslésjegyző

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858