Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00057

Az ügy rövid leírása

A távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, illetve annak részét képező berendezés és vezeték létesítésével idegen - azaz nem a távhőszolgáltató tulajdonában álló - ingatlanon történő elhelyezhetőségének vizsgálatára kiadott engedély, melynek alapján jeleket helyezhet el, méréseket, vizsgálatokat végezhet a távhőszolgáltató, vagy annak megbízottja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Kizáró okok: Nem

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00057 szerinti adatok
Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00057 szerinti dokumentumok az ott meghatározott példányszámban
1. Átnézetes helyszínrajz égtáj jelöléssel (1 db)
2. Helyszínrajz ingatlanonként 1:1000 méretarányban
3. Ingatlan nyilvántartási térképmásolat (1 db)
4. Az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
5. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése,
d) a tervező vállalat megnevezése és címe.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása:
Nyomvonalterv (2 db) térképmásolatok alapján, méretarány legfeljebb M=1:500 (belterület) legalább M=1:4000 (külterület)
6. Műszaki tervlapok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Fővárosi Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala (Szolnok): Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal (Szombathely): Vas megye;
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal (Nagykanizsa): Zala megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

a területileg illetékes műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Szükséges-e csatolni a tulajdoni lapot és térképmásolatot? Nem, hivatalból beszerezzük, de annak díja a kérelmezőt terheli; benyújtása meggyorsítja az ügyintézést, de nem kötelező benyújtani.
Meddig érvényes az engedély? 1 évig, de egyszer hosszabbítható további 1 évre.
A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a távhőszolgáltató meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon a mérésekkel? Kártérítést fizet az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

Az előmunkálati jog az ingatlan felmérésésre szolgál, ezen jog alapján a jogosult méréseket, vizsgálatokat végezhet, jeleket helyezhet el, mely munkálatokat az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. Az előmunkálati jog csak azon távhővezetékek esetére értelmezhető, amelyek a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, aki a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli, így ezen vezetékre az előmunkálati jog nem értelmezhető.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 21. §, 22. §, 32. §; a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm.rendelet 9.§, 2. sz. melléklet; a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés k) pont; a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, Melléklet 8. A) 1. pont, 4. § (1) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

Kulcsszavak

hőszolgáltató, előmunkálati jog, vezeték, érvényesség, kártérítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858