Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00058

Az ügy rövid leírása

A hőszállító vezetékek idegen - azaz nem a távhőszolgáltató tulajdonában álló - ingatlanok használatára szolgáló vezetékjogi engedély kiadása a távhőszolgáltató részére, melynek alapján távhővezetéket helyezhet el az ingatlanon a hőszolgáltató.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00058 szerinti adatok
Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00058 szerinti dokumentáció az ott meghatározott, valamint a szakhatóságok számára szükséges példányszámban, környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat, illetve annak függvényében környezetvédelmi OKTVF00233, vagy egységes környezethasználati engedély OKTVF000232, termőföldön létesítendő vezeték esetén a termőföld kivonásról szóló fölhivatali határozat FOLDH00051
1. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
A vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük
A 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány megjelölése
Nyilatkozat, hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozza


2. Kiviteli tervdokumentáció (1 db)
- műszaki leírás
- nyomvonalterv
- hossz-szelvények, keresztszelvények, részlettervek
- térképmásolatok
- érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
- közmű üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok
5 db nyomvonalterv
- közműegyeztetések bizonylatai
Táblázatosan (1 db):
- helyrajzi számonként a tervezett vezeték által igénybe vett tervezett vezeték hosszát (m)
- a biztonsági övezet területét (m2)
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darabszámát, az általuk elfoglalt területet (m2)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni. Díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala  (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala: (Szombathely): Vas Megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (Nagykanizsa): Zala megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

a területileg illetékes műszaki biztonsági hatóság

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Szükséges-e csatolni a tulajdoni lapot és térképmásolatot? Nem, hivatalból beszerezzük, de annak díja a kérelmezőt terheli; benyújtása meggyorsítja az ügyintézést, de nem kötelező benyújtani.
A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a távhőszolgáltató meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon a vezeték elhelyezésével ? Kártérítést fizet az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.
Mi történik, ha az ingatlan tulajdonos nem járul hozzá a vezetékjogi engedély kiadáshoz? A törvény értelmében kisajátításra kerülhet sor, aminek a költségeit és az ingatlanért járó kártalanítást az engedélyesnek kötelessége megtéríteni.
A hatóság keresi meg a földhivatalt a vezetékjog bejegyzése iránt? Nem, ez az engedélyes kötelessége.

Fontosabb fogalmak

Vezetékjog azon távhővezetékekre adható, amelyek a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartoznak, közszolgáltatási célra épülnek. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, aki a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli, így ezen vezetékre nem vezetékjogi, hanem építési engedély adható.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 21. §, 23-27. §, 32.§, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 10.-12. §, 2. sz. és 7. sz. melléklet, Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, 14.§ (2) bekezdés k) pont, 1. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, Melléklet 8. B) pont, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. §. (2) bekezdés

Kulcsszavak

hőszolgáltató, vezetékjog, kártalanítás, hozzájárulás, biztonsági övezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858