Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

Kódszám

MMBHA00059

Az ügy rövid leírása

A közcélú hőszállító vezetékrendszer üzemszerű működésének, üzemben tartásának végleges megszünése esetén a távhővezeték elbontására kiadott engedély.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem szerinti adatok

Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem szerinti dokumentumok az ott meghatározott példányszámban
1. Műszaki leírás (1 db)
Az elbontandó vezeték megnevezése:
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni. A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt kell alkalmazni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Járási Hivatala (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala (Szolnok): Jász-Nagykun-Szolnok megye ;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, ;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala (Szombathely): Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Lehetőség van fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):  a mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörben eljáró területileg illetéke járási (kerületi) hivatal

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig érvényes az engedély? A vonatkozó jogszabályok nem nevesítik az érvényesség időtartamát, de azt előírják, hogy az üzemszerű működés megszűnését követő 1 éven belül el kell távolítani a vezetéket, tehát az engedély érvényességi ideje is ehhez igazodik.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Kérheti az ingatlan tulajdonosa a vezetékjog törlését az ingatlan tulajdoni lapjáról? Igen, amennyiben a vezetékjog megszűnt és az engedélyes elmulasztotta töröltetni, az ingatlan tulajdonosa is kérheti és az ehhez szükséges nyilatkoztot ki kell adnia az engedélyesnek, továbbá a törlés költségét is megkell térítenie.
Lehet-e kérni díjmentességet? Igen, a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni


Fontosabb fogalmak

Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, amely a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli. Az üzemszerű működés megszűnése azt jelenti, hogy a vezetéken véglegesen megszűnteti a hőszolgáltatást a hőszolgáltató. A hőszolgáltatónak kötelessége ez esetben a létesítményt eltávolítani a bontási engedély alapján, és a területet rendezett állapotban a tulajdonos rendelkezésére bocsátani és az ingatlan-nyilvántartásból a vezetékjogot töröltetni.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 27. §, (1), (2),
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, 1. melléklet, 4. § (2) bekezdés k) pont,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdések, 4. § (1), melléklet 8. B), D) 3.,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

hőszolgáltató, vezetékjog, vezeték, tulajdoni lapbontás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858