Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00032

Az ügy rövid leírása


Közlekedési hatóságként útügyekben a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatban első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi hivatala, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
Közlekedési hatóságként útügyekben járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést) első fokon az illetékes járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi hivatala, összeférhetetlenség esetén az illetékes közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az építtető, vagyonkezelő, közművek tulajdonosa, kezelője, az ingatlantulajdonos vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használó és az akinek az ügy jogos érdekét érinti

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, megadható az elektronikus levélcím, a telefax szám és a telefonos elérhetőség.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet alátámasztó terveket, dokumentumokat és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot kell mellékelni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Az engedélyezési eljárás fajtájától és az engedélyezendő létesítményektől függő útügyi hatósági eljárási díj; az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. Eljárási díj megfizetésének módja: banki átutalás. (A terjedelemre tekintettel külön fájlban mellékelve, "Kapcsolódó fájlok" fülön feltüntetve.)
Útügyi hatósági eljárások díjai
az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet
1. számú melléklete alapján:
8. Országos közutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
8.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig 252 900
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan) 9 600
8.2. Csomópontok 63 500
8.3. Közút építésével összefüggő járda 20 800
8.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése 78 800
b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása 191 600
c) támfal, bélésfal 83 200
9. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
9.1. Alapdíj
a) 200 m-ig 37 800
b) 500 m-ig 94 200
c) 500 m-en felül 1000 m-ig 191 600
d) további megkezdett km-enként 6 900
9.2. Csomópontok 43 800
9.3. A közút építésével összefüggő járda 16 400
9.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése 55 100
b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása 55 100
c) támfal, bélésfal 58 000
10. Út tartozékai és egyéb létesítményei építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
10.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként 52 600
10.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig 215 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként 33 000
10.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1–10 db férőhely 37 200
b) 11–50 férőhely 93 100
c) 50 db férőhely felett 189 400
11. Országos közutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §]
11.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig 75 600
b) további megkezdett km-enként 2 800
11.2. Csomópontok 19 200
11.3. Közút építésével összefüggő járda forgalomba helyezése 6 600
11.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
b) támfal, bélésfal 83 200
12. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. és 25. §]
12.1. Alapdíj
a) 200 m-ig 11 100
b) 500 m-ig 27 600
c) 1000 m-ig 54 800
d) további megkezdett km-enként 2 100
12.2. Csomópontok 5 500
12.3. Közút építésével összefüggő járda 5 500
12.4. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút 54 800
b) támfal, bélésfal 54 800
13. Út tartozékai és egyéb létesítményei forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. § és 25. §]
13.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként 17 500
13.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig 66 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként 12 000
13.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1–10 db férőhely 13 100
b) 11–51 db férőhely 32 900
c) 50 db férőhely felett 65 700
16. Hidak, alagutak építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
17. Hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyása (építés vagy építés jellegű munka, pl. hídszélesítés, főtartócsere, pályalemezcsere, sarucsere, sarurendezés, hídfőpillér javítása vagy erősítése esetén)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
c) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút 191 600
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
18. Hidak, alagutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. § és 25. §]
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
19. Utak, hidak és egyéb műtárgyak megszüntetésének, bontásának engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
19.1. Utak
b) országos közutak 124 800
c) helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánút 43 800
19.2. Hidak, egyéb műtárgyak
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 54 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
d) támfal, bélésfal 54 800
20. Építési engedélyek módosítása (beleértve a jogerős építési engedélyektől való eltérés engedélyezését)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
20.4. Országos közutak 191 600
20.5. Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak 37 200
20.7. Csomópontok
a) országos közúton 43 800
b) helyi közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton 14 200
20.8. Hidak és egyéb műtárgyak
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 43 800
d) támfal, bélésfal 57 000
20.9. Út tartozékai és egyéb létesítményei esetén a 10. pontban szereplő engedélyezési díjak 60%-a
21. A fennmaradási engedélyezés díja az építési engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának összege
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 27. §]
22. A földutak engedélyezésének díja a kategória szerinti engedélyezési díj 60%-a
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdés és 15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 3. §]
23. Építési engedélyhez kötött útépítési munka esetén az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása az engedélyezési alapdíj 15%-a
[3/2001. (I. 31.) KöViM rend. mellékletének (EFSZ) V. fejezete]
43. A hatósági engedély
a) érvényességi idejének meghosszabbítása: az engedélyezési díj 50%-a
b) átruházása: az engedélyezési díj 10%-a
[15/2000. (XI. 16.) KöViM rend. 17. §]

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

engedélyezési eljárás esetén 45 nap, közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében indult eljárásban 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Lehetőség van fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézbesítést követő 15 napon belül

A benyújtási határidő: Az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi idő szükséges az engedélyezéshez? A hatóság számára 45 nap áll rendelkezésre a döntés meghozatalához, ebbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra adott idő, valamint a szakhatóságok megkeresését követően a nyilatkozataik beérkeztéig eltelt idő.
Az ügyintézés gyorsítására milyen lehetőségei vannak az ügyfélnek? A kérelemmel együtt a közmű-és útkezelői nyilatkozatok, valamint az eljárásba bevonandó ügyfelek név- és címjegyzéknek becsatolása esetén az eljárás megindításáról és a szakhatóságok megkereséséről a hatóság gyorsabban tud intézkedni, ezzel az eljárási idő jelentősen csökkenthető.
Mikor kezdhetőek meg a kivitelezési munkálatok? A hatóság által hozott döntés jogerőssé válását követően (kivéve, ha a kivitelezési munkák elvégzéséhez idegen ingatlanterület megszerzése szükséges, mivel ebben az esetben építtetőnek intézkednie kell az idegen ingatlanterület megvásárlásáról, kisajátításáról).
Mikor válik jogerőssé a másodfokú döntés? A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Fontosabb fogalmak

út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is;
Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban nem járda;
Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.
az út műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz;
építtető: az építési engedélyt kérő természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) az út építéséhez – forgalomba helyezéséhez – vagy megszüntetéséhez a szükséges munkák elvégzésének feltételeit biztosítja;
közműszolgáltató: építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásban érintett víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia rendszerek, valamint az érintett nyomvonalas hírközlési építmények és vasútvonal üzemeltetői
út építése: a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése;
út megszüntetése: az út elbontása és területének a táj jellegéhez igazodó rendezése.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdés, 29/B. § (2) bekezdés a) és e) pont, 36. § (1)-(2) bekezdés, 47. § 7., 9. pont, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. §, 2. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
1. számú függelék I. b) és o) pont

Kulcsszavak

járda, gyalogút, műtárgy, építés, korszerűsítés, fennmaradás, bontás, megszüntetés, nem közlekedési célú igénybevétel, közútkezelői hozzájárulás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858