Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység

Kódszám

IGSZO00024

Az ügy rövid leírása

Az utógondozás a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulást követő, a társadalomba való visszailleszkedést elősegítő, különböző támogatási formákat magába foglaló jogintézmény. Az utógondozás ezáltal nem büntetőjogi intézkedés, tehát kizárólagos tartalmi eleme a segítségnyújtás, és a végrehajtásához hátrányos jogkövetkezmény nem kapcsolódik, annak során magatartási szabály sem érvényesíthető.

Az utógondozás célja az, hogy a szabadságvesztésből szabadultnak – függetlenül attól, hogy feltételesen vagy kitöltve szabadul – segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, ezáltal hozzájárul a bűnismétlési kockázata csökkentéséhez.

A szabadságvesztésből szabadult elítélt segítséget és támogatást kérhet, különösen a munkába állásához, a letelepedéséhez, a szállásbiztosításához, a megkezdett tanulmányai folytatásához, gyógykezeléséhez és gyógyító eljáráshoz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az utógondozás keretében büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői segítséget kérhet:

Kizáró okok: • a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátott elítélt, ha a pártfogó felügyeletét a bv. bíró nem rendelte el;

Milyen adatokat kell megadni?

A jogszabály nem rendelkezik erről.
Az utógondozás keretében történő segítségnyújtáshoz a kért segítséghez szükséges adatokat kell megadni.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabály nem rendelkezik erről.
Az utógondozás keretében történő segítségnyújtáshoz a szabadulásra vonatkozó igazolást és a kért segítséghez szükséges dokumentumokat kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?


Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, büntetés-végrehajtási intézetek

Ügyintézés határideje

Az utógondozott szabadulását követő egy éven belül. A befejezésről összefoglaló jelentés készül.

Jogorvoslati lehetőség

A utógondozás keretében történő segítségnyújtás igénybe vétele során nem születik jogorvoslattal megtámadható döntés.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Gyakran ismételt kérdések


1. Mit jelent az utógondozás?
Az utógondozás a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulást követő, a társadalomba való visszailleszkedést elősegítő, különböző támogatási formákat magába foglaló jogintézmény. Az utógondozás ezáltal nem büntetőjogi intézkedés, tehát kizárólagos tartalmi eleme a segítségnyújtás, és a végrehajtásához hátrányos jogkövetkezmény nem kapcsolódik, annak során magatartási szabály sem érvényesíthető.
Az utógondozás célja az, hogy a szabadságvesztésből szabadultnak – függetlenül attól, hogy feltételesen vagy kitöltve szabadul – segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, ezáltal hozzájárul a bűnismétlési kockázata csökkentéséhez.

2. Ki kérheti az utógondozást?
Az utógondozás keretében büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői (bv. pártfogó felügyelő) segítséget kérhet:
• a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátott elítélt, ha a pártfogó felügyeletét a bv. bíró nem rendelte el;
• a szabadságvesztés tartamának kitöltésével szabadult elítélt;
• a külföldi székhelyű büntetés-végrehajtási szervtől feltételes szabadságra bocsátott vagy kitöltve szabadult magyar állampolgár, amennyiben magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
• a magyarországi lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgár, ha szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátotta a bíróság, és nem rendelte el a pártfogó felügyeletét, vagy a szabadságvesztésből kitöltve szabadult.

Ha a megyében nincs büntetés-végrehajtási intézet, akkor a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetnél működő bv. pártfogó felügyelő az illetékes. Ha a szabadult elítéltnek nincs Magyarországon ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye, az utógondozással összefüggő intézkedések megtételére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága illetékes.
Az utógondozás megkezdését kezdeményezheti írásban vagy szóban a szabadult elítélt, a szabadult elítélt hozzátartozója, a vele foglalkozó szervezet (pl. civil- és karitatív szervezet, munkáltató, önkormányzat, stb.). Az utógondozás tényleges megkezdésekor jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

3. Mikor és kitől kérheti az utógondozást a szabadult elítélt?
Az utógondozás a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulás napjától már megkezdhető, ténylegesen a szabadult elítélt meghallgatásának napjától vehető igénybe. Az utógondozást a szabadult elítélt önkéntes kérelme alapoz meg, és részéről az, bármikor visszavonható. Az utógondozás megszakítása hátrányos jogkövetkezményt nem von maga után.
Az utógondozás a meghallgatás napjától számított egy évig vehető igénybe, feltéve, hogy a szabadulás óta még nem telt el egy év. Az utógondozást az elítélt letelepedése helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézet bv. pártfogó felügyelője végzi.4. Hol lehet kérni az utógondozást?
Az utógondozást az elítélt letelepedése helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézet által működtetett ügyfélfogadó irodában a bv. pártfogó felügyelőnél lehet kérelemmel kezdeményezni.

5. Miben kaphat segítséget szabadulás után az utógondozott?
Az utógondozás keretében az utógondozott segítséget kérhet különösen:
• a munkába állásához;
• lakhatása vagy szállása megoldásához;
• a korábban megkezdett tanulmányai folytatásához;
• gyógykezelése érdekében egészségügyi intézményben történő elhelyezése elősegítéséhez.

A fentieken túlmenően, a bv. pártfogó felügyelő az utógondozottnak egyénre szabott tanácsot ad:
• elveszett okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, TAJ kártya) pótlására, és azok beszerzésében közreműködik;
• tanácsadó vagy felvilágosító programokon való részvételének lehetőségeiről és azok szabályairól.

Az utógondozás során a bv. pártfogó felügyelő az alábbi, további szolgáltatásokat nyújtja:
• felkészíti az utógondozottat a szociális ügyei intézésére;
• segít feltárni az életviteli problémáit és megoldási javaslatot kínál azok megoldására;
• közreműködik az esetlegesen fennálló szenvedélybetegségei kezelésében;
• támogatást ad egyes készségei fejlesztéséhez;
• segítséget nyújt hivatalos levelek, kérvények, önéletrajzok elkészítésében;
• elemzi az utógondozott jövőképét, és tanácsot ad a reális terv kialakításában;
• felkészíti az utógondozott családját, hozzátartozóit vagy gondozóját a visszafogadására.

6. Meddig tart az utógondozás?
Befejezettnek kell tekinteni az utógondozási ügy iratát, amennyiben az utógondozott:
• az utógondozás keretében nyújtott támogatásokat a továbbiakban nem kéri és erről szóban vagy írásban nyilatkozik;
• az utolsó személyes meghallgatása óta három hónap eltelt és együttműködést nem tanúsít;
• az utógondozás megkezdésétől számított egy év eltelt;
• elhunyt.

Fontosabb fogalmak

Utógondozás: a büntetés-végrehajtási intézetből történő szabadulást követő, a társadalomba való visszailleszkedést elősegítő, különböző támogatási formákat magába foglaló jogintézmény. Az utógondozás ezáltal nem büntetőjogi intézkedés, tehát kizárólagos tartalmi eleme a segítségnyújtás, és a végrehajtásához hátrányos jogkövetkezmény nem kapcsolódik, annak során magatartási szabály sem érvényesíthető.

Vonatkozó jogszabályok

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló CCXL. törvény 5. § (1) bekezdése, 78. § (2) bekezdése, és a 191. §.

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/F. 0-a, és 62/L. § (1) bekezdése.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló CVII. törvény 1. §-a.


Kulcsszavak

szabadságvesztés, börtön, szabadult, elítélt, utógondozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858