Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében

Kódszám

EGBIZ00002

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél személyesen vagy postai úton kérelmet nyújt be egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának kezdetére és megszűnésére vonatkozóan. Az egészségbiztosítási szerv az ügyfél által előterjesztett jogosultság igazolásban szereplő adatokat a nyilvántartásával összeveti, ha szükséges, adategyeztetést és/vagy célellenőrzést kezdeményez a jelentésre kötelezettel szemben. Hatósági ellenőrzési eljárása során az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyt tisztázza. A helyszíni ellenőrzés során a bejelentésre kötelezettnél a rendelkezésre álló okmányok, igazolások, adatok alapján megállapításokat tesz az ellenőrzött jogviszonyra vonatkozóan. Az eljárás befejeztével annak eredményéről a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályának nyilvántartási szakterületét valamint az ügyfelet tájékoztatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (ügyfél), azok képviselője, meghatalmazottja, panaszos, bejelentő, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: Nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), összerendelési nyilvántartási kapcsolati kód jogviszony igazolására alkalmas irat.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolás, szerződés, bér papí,r, munkabér- vagy jövedelem igazolás, külföldi biztosító által kiadott nyomtatvány (pl. az ápolási díj megállapításáról szóló jogerős határozat, hatósági bizonyítvány szociális rászorultságról).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya ; jogszabályban nevesített egyes foglalkoztatók/bejelentésre kötelezettek esetében az Országos Egészségboztosítási Pénztár

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam a jogosultságomat? Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozat, szerződés, hatósági bizonyítvány szociális rászolultságról.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába történő bejelentésről kiállított igazolás, ügyintézési határidő, tájékoztatás az ügy lezárásáról. Okirat: hibátlan T1041 bejelentőlap a biztosítási jogviszonyról, aBev nyugta, foglalkoztatói igazolás, szerződés.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás (Ket. szerint)

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.),
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
A Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet (Tbj.vhr.) Az Eb.tv. végrehajtására kiadott 217/1997.(XII. 1.) kormányrendelet
319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, jogosultság igazolás, egészségügyi szolgáltatás, hatósági ellenőrzés, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetének és megszűnésének ellenőrzése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858