Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

Kódszám

EGBIZ00088

Az ügy rövid leírása

A megváltozott munkaképességű személy az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására bejelentést tesz a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához , ezzel egyidejűleg az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazolja, hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 %-ot, illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 %-ot eléri.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ellátást igénybevevő érintett személy, ügyfél, azok képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, jogviszony valószínűsítésére alkalmas adat.

Milyen iratok szükségesek?

az OEP által erre a célra rendszeresített bejelentőlap
az orvosszakértői szerv szakvéleménye
szakhatósági állásfoglalás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári feladatkörében eljáró főosztályához Szakigazgatási Szervéhez, amely első fokon eljárt

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Az egészségügyi szolgáltató jelzi, hogy jogosultságom rendezetlen, mivel igazoljam a jogosultságomat? A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal -NRSZH- igazolása, önbejelentési kötelezettség teljesítését valószínűsítő okirat.
A fenti eljárás során eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal igénybe tudok-e venni egészségügyi ellátást? Amennyiben az ügyfél bármely jogviszonyt igazoló okiratot eljárásának megindításakor benyújt, az egészségügyi szolgáltatást tud igénybe venni.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal -NRSZH- igazolása, önbejelentési kötelezettség teljesítésére szolgáló bejelentőlap, ügyintézési határidő.

Vonatkozó jogszabályok

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44/A. § (5), valamint e törvény végrehajtására kiadott 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet 22. § (4), (7) bekezdés, A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. §. (1) bekezdés, 11. §.

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, egészségkárosodás, orvosszakértői szerv szakvéleménye, NRSZH, munkaképesség változás, megváltozott munkaképesség, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, önbejelentési kötelezettség teljesítése.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858