Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozat benyújtása

Kódszám

JEGYZ00901

Az ügy rövid leírása

A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) alakítható. A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.
A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.
A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel az ezen idő alatt határozatot benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.
A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, és amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.

Kizáró okok: Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.

Milyen adatokat kell megadni?

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozat adattartalma, amely a határozat funkcionalitása alapján eltérő lehet. Jelen határozatnak szükségképpen tartalmaznia kell azon adatokat, amiből kiderül, hogy az egyesület közművelődési célú tevékenységet végez, hol a bejegyzett székhelye és határozatával Közművelődési Kerekasztalt kíván létrehozni.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell:
- az egyesület Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Jegyző

Ügyintézés határideje

A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatok közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.

A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel az ezen idő alatt határozatot benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.

A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A jegyző működése jogszerűségének biztosítására a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak lehetősége van törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására. Fellebbezés benyújtására nincs lehetőség. Az egyesület törvény erejénél fogva személyi illetékmentességben részesül.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Legfeljebb hány éves időtartamra alakítható Közművelődési Kerekasztal településenként, fővárosi kerületenként?

A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható.


Milyen célra hozható létre Közművelődési Kerekasztal?

A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.


Ki hozhat létre Közművelődési Kerekasztalt?

A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.


Ki lehet tagja Közművelődési Kerekasztalnak?

A Közművelődési Kerekasztalnak tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője.

Fontosabb fogalmak

Közművelődési Kerekasztal: A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében létrehozott, elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésére, a kulturális érdekérvényesítésre és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolására szolgáló rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

Vonatkozó jogszabályok

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 82. §, 83. § (1)-(7) bekezdés;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:77. §;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont;

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Közművelődés, kerekasztal, érdekképviselet, érdekérvényesítés, helyi fórum, megalakítás, lakosság, kulturális, kultúra.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858