Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00024

Az ügy rövid leírása

Az álláskereső munkába helyezése érdekében a járási (fővárosi, kerületi) hivatal által részére felajánlott csoportos foglalkozáson, illetve több munkaerőpiaci szolgáltatást tartalmazó, személyre szabott szolgáltatásokon részt tudjon venni, ha a szolgáltatás, vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az 5 napot eléri, és a szolgáltatást a járási hivatal nyújtja, vagy a kormányhivatal a szolgáltatás nyújtásához támogatást állapított meg.


 


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A keresetpótló juttatás megállapítására irányuló kérelmet azok az álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek adhatják be, akik a járási hivatal által nyújtott vagy a kormányhivatal által támogatott  munkaerőpiaci szolgáltatáson, vagy több munkaerőpiaci szolgáltatást tartalmazó, személyre szabott szolgáltatáson vagy szolgáltatásokon vesz részt, és a szolgáltatás vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az 5 napot eléri.


 


Kizáró okok: Képviseletre lehetőség van, azzal a korlátozással, hogy a támogatásban részesülő természetes személy a támogatás nyújtásának feltételeiről rendelkező hatósági szerződést csak személyesen kötheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem elbírálásához szükséges adatokat, nyilatkozatokat a kérelem formanyomtatvány tartalmazza:


- a kérelmező adatai: neve, születési adatai, anyja neve, címe, adóazonosító jele,TAJ száma, tartózkodási helye

a tanácsadást végző szervezet neve,

- csoportos foglalkozás várható kezdési időpontja.
 
Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Járási (Fővárosi/Kerületi) Hivatal 

Ügyintézés határideje

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

 Akkor van helye fellebbezésnek, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.
Jogorvoslati lehetőség részletei:

Akkor van helye fellebbezésnek, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen összegű a keresetpótló juttatás?
A keresetpótló juttatás összege megegyezik a járási hivatal által támogatott képzésben résztvevők részére nyújtható keresetpótló juttatás összegével. Ennek megfelelően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (6) bekezdés alapján a keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

Mikor kerül folyósításra a keresetpótló juttatás összege?
A járási hivatal a keresetpótló juttatást az álláskereső részére a szolgáltatás igazolását követően utólag folyósítja.

Jogosult-e az ügyfél keresetpótló juttatásra, ha az álláskereső klubon betegsége miatt nem tud megjelenni?
A keresetpótló juttatás csak azokra a napokra nem folyósítható, amelyeken az ügyfél neki felróható okból nem jelenik meg. Azokra a napokra folyósítani kell a keresetpótló juttatást, amelyeken az ügyfél betegsége miatt nem tudott megjelenni, feltéve, hogy betegségét hitelt érdemlően igazolja.

A keresetpótló juttatás bruttó összege adóköteles ellátás?
Igen, a folyósított keresetpótló juttatásból adóelőleg kerül levonásra, illetve a magánszemélynek a személyi jövedelemadó bevallásában a keresetpótló juttatás összegét szerepeltetni kell. Családi adókedvezményre való jogosultság, illetve az erről szóló nyilatkozat esetén az adóelőleg nem, vagy nem a teljes összegben kerül levonásra.

A keresetpótló juttatás folyósítása alatt az ebben részesülő magánszemély biztosítottnak minősül?
Igen, a keresetpótló juttatás folyósítása időtartamára a támogatásban részesülő személy a társadalombiztosítás szempontjából teljes körűen biztosítottnak minősül. A támogatásban részesülő személy jogosult az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait igénybe venni, a folyósítás időtartama pedig szolgálati időnek minősül a nyugdíjbiztosítás szempontjából.

Fontosabb fogalmak

Álláskereső fogalma (aki a keresetpótló juttatást igényelheti):
álláskereső: az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3.öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A legalább 5 napos csoportos foglalkozások, amelyek való részvétel idejére keresetpótló juttatás kérhető:

Motivációs csoportos foglalkozás: célja, hogy segítse a munkát keresők munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának felkeltését, erősítését és fenntartását.

Kulcsképességfejlesztő csoportos foglalkozás: A munka során követelményként támasztott képességek és kompetenciák (pl.problémamegoldás és kreativitás, tanulás és gondolkodás, önállóság és teljesítőképesség)  feltárása, fejlesztése, melyeknek köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba és képzésbe kerülni, a képzést elvégezni, illetve állásukat megtartani, ezáltal javul az életminőségük.

Álláskereső klub: az álláskereső klub az álláskeresési tanácsadás egyik formája, az álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás, amelynek célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.

Keresetpótló juttatás: munkaerőpiaci szolgáltatásban résztvevők részére megállapítható pénzbeli juttatás.

Keresetpótló juttatás iránti kérelem: az álláskereső a keresetpótló juttatást az illetékes járási hivatalnál kérheti az egyéni cselekvési tervében megtalálható csoportos foglalkozáson való részvétel idejére a csoportos foglalkozásra való irányítást megelőzően.

Hatósági szerződés (megállapodás a járási hivatal és az ügyfél között): a  hatósági szerződés az álláskereső valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalvezetője közötti szerződés. A szerződés tartalmazza többek között mind a járási (fővárosi, kerületi) hivatal, mind a támogatott kötelezettségeit, a támogatás folyósításának feltételeit, módját, valamint a hatósági szerződés módosítására vonatkozó szabályokat. A keresetpótló juttatás a támogatott álláskeresőnek utólag, a szolgáltatásban való részvétel igazolását követően folyósítható. Az igazolás az aláírt jelenléti ívek alapján történik.

Keresetpótló juttatás mértéke: a közfoglalkoztatási bér 60-100 %-a.


Vonatkozó jogszabályok


Kulcsszavak

álláskereső klub, keresetpótló juttatás, hatósági szerződés, foglalkoztatási főosztály által nyújtott támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858