Akadálymentes verzió

Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

Kódszám

MUNKP00066

Az ügy rövid leírása

Az álláskeresési járadék folyósítását megszünteti a járási hivatal foglalkoztatási osztálya, többek között abban az esetben is, ha azt az álláskereső 
- kéri, vagy 
- ha kereső tevékenységet folytat, (alkalmi foglalkoztatás kivételével) . 
 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Álláskeresési járadékban részesülő ügyfelek, akik az álláskeresési ellátásuk megszüntetését kérik. 

Kizáró okok: Az ügyfél,vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján történik. Van lehetőség elektronikus úton történő bejelentésre.

Milyen adatokat kell megadni?

Munkaviszony létesítés ténye, kereső tevékenység létesítése, körülményekben bekövetkezett változás, bármely megszűnésre okot adó esemény.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem. A rehabilitációs hatóság határozata/igazolása. A hallgató jogviszony igazolása. Kereső tevékenység bejelentése. Képzési támogatás bejelentése. Halotti anyakönyvi kivonat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Fővárosi és megyei kormányhivatal 

Jogorvoslati lehetőség részletei: A folyósítás megszüntetése esetén van lehetőség fellebbezésre.A fellebbezést a Fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a Fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Fővárosi és megyei kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz

A benyújtási határidő: Határidő: 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig vagyok köteles a körülményeiben bekövetkezett változásokat bejelenteni? Válasz: Az álláskeresési ellátásban részesülő személy az általa folytatott kereső tevékenység tényéről a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az őt nyilvántartó kirendeltséget, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével .
Milyen módon tudom ezt megtenni? 
Válasz: Személyesen, postai úton, faxon, elektronikus úton ha korábban erről az ügyfél nyilatkozott.
Ha szankciósan került megszüntetésre az ellátás mennyi idő elteltével állapítható meg újra?
Válasz: 90 naptári nap

Fontosabb fogalmak

Ha az ügyfél a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott ellátások – rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás – bármelyikére jogosultságot szerez, az álláskeresési ellátását meg kell szüntetni. Az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 28. § (1) bekezdés b) pont szerinti esetben – vagyis ha azért szűnik meg az álláskeresési járadék folyósítása, mert az álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá – a megszűnés csak a rehabilitációs hatóság határozata/igazolása alapján lehetséges.
Az öregségi nyugdíjra való jogosultság elérése az álláskeresők nyilvántartásból való törlést eredményezi, tehát az ellátás megszűnésének oka a nyilvántartásból való törlés lesz.
Kereső tevékenységnek minősül minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaságvezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési / munkavégzési kötelezettsége / joga fel van tüntetve 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58. § (5) bekezdésének e) pontja.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 28. §, 36. § (1) bekezdés, 58. § (5) bekezdés e) pont, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés a) pontja 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16.§ 17. § 50. § (2) b), 112. § 116.§ (1) (2), 118.§ (3) bekezdés
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;

Kulcsszavak

Megváltozott munkaképességű személy, Kereső tevékenység.Körülmények változásának bejelentése,Nyugdíjra való jogosultság eléréseálláskeresési ellátás megszűnéseálláskeresési ellátás megszüntetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858