Akadálymentes verzió

Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00069

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A mezőgazdasági őstermelő személyi jövedelmadóját, valamint a az egyéni vállalkozó  vállakozói személyi jövedelmadóját csökkentheti, amennyiben korábban munkanélküli személyt alkalmaz. Ennek igazolására a kormányhivatal bizonyítványt állít ki a foglalkoztatás kezdetét meglőző 6 hónapban fennálló álláskeresőként történő nyilvántartásról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Természetes személy, álláskereső, pályakezdő.

Kizáró okok:

Az álláskeresőként való nyilvántartással kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok 

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem releváns.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetben kérhetem az szja kedvezményhez a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Válasz: Abban az esetben ha egyéni vállalkozónál vagy őstermelőnél kíván mukaviszonyt létesíteni és tartósan (6 hónapot meghaladóan) regisztrált álláskereső és a munkáltató az szja kedvezményt igénybe kívánja venni.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Korábban munkanélküli személy az, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően
a) legalább 6 hónapig az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott munkanélküli volt, vagy
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján álláskeresők támogatásában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak ellátásában részesült, vagy
c) a b) pontban említett ellátásra való jogosultságát már kimerítette, de az állami foglalkoztatási szervvel továbbra is együttműködött,
azzal, hogy az a)-c) pontokban foglalt feltételek fennállása szempontjából azt az időtartamot, amely alatt a munkanélküli csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, továbbá az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás büntetés időtartamát, valamint a tartalékos katonai szolgálatban, a polgári szolgálatban töltött időt (a szolgálat megkezdése és befejezése közötti időtartamot) figyelmen kívül kell hagyni.

Vonatkozó jogszabályok

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 21. § (3) bekezdés, 49/B.§ (6) bekezdés b) pont, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés a) pontja
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  (Flt.) 41/A § (8) bekezdés
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16.§, 17.§ , 50.§ (2) bekezdés, 94-95.§

Kulcsszavak

Hatósági bizonyítvány,tartósan álláskereső,szja kedvezmény, személyi jövedelmadómezőgazgasági őstermelő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858