Akadálymentes verzió

Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00042

Az ügy rövid leírása

Határozathozatal megszűnik az álláskeresési segély folyósítása, ha az ügyfél kéri, ha megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá, ha oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától, ha meghalt, ha olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetésének feltételei A nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetéséről a járási hivatal határozattal dönt, ha az ügyfelet az Flt. 28. § (2) a) pontja alapján törlik a nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Álláskereső. Azok a természetes személyek, akik részére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt folyósítanak.

Kizáró okok: Az ügyfél,vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján történik.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem, megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságot igazoló határozat. Halotti anyakönyvi kivonat.

Milyen iratok szükségesek?

Fontos megjegyezni, hogy az ügyfelet a jogszabály alapján kizárólag a bejelentés kötelezettsége terheli, munkaszerződés, vagy más irat bemutatását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás esetén 8 nap.

Teljes eljárás esetén 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre az Flt. 28. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai

A benyújtási határidő: Határidő: 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A megállapított ellátás meddig folyósítható?
Válasz: A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.
A keresőtevékenység esetén mi történik az ellátással?
Válasz: A keresőtevékenység idejére az ellátás folyosítása szünetel függetlenül annak időtartamától.

Fontosabb fogalmak

Ha az ügyfél a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott ellátások – rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás – bármelyikére jogosultságot szerez, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyét meg kell szüntetni. Az Flt. 28. § (1) bekezdés b) pont szerinti esetben – vagyis ha azért szűnik meg a nyugdíj előtti álláskeresési segélye, mert az álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá – a megszűnés csak a rehabilitációs hatóságként eljáró kormányhivatal határozata/igazolása alapján lehetséges.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 

 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) . 

1990. évi XCIII .törvény az illetékekről 

Kulcsszavak

nyugdíj előtti álláskeresési segély, segély megszüntetése, megváltozott munkaképesség, rokkant ellátás, NYES

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858