Akadálymentes verzió

Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00064

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. 
Abban az esetben, ha a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő álláskereső a segély ideje alatt álláskeresési ellátásra válik jogosulttá, mely folyósítása alatt ismét elhelyezkedik amennyiben kéri, a fennmaradó időtartamra járó juttatás (álláskeresési járadék) meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll.
Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  27.§ (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az az álláskeresési járadékban részesülő személy , aki

- a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, 
- kérelmezi a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összege meghatározott mértékének egy összegben történő kifizetését
- a kifizetés további feltétele:  az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétől a kifizetés napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon. 
A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. 
- A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, a juttatást a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell kifizetni.

Kizáró okok: Postai és elektronikus úton is lehetőség van a dokumentumok és a kérelem benyújtására.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem, a határozatlan idejű munkaszerződés(ek) és a megszüntető határozat melléklete (munkáltatói igazolás).

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem, a határozatlan idejű munkaszerződés(ek) és a megszüntető határozat melléklete (munkáltatói igazolás).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás esetén 8 nap,
teljes eljárás esetén 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezést a fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: a Fővárosi és a megyei kormányhivatal . 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai

A benyújtási határidő: Határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a fennmaradó járadék egy összegben történő kifizetésének feltétele? 
Válasz: A kifizetés feltételei: a kérelmet az álláskeresési járadék eredeti ” kimerítési” idejének lejártát követő 30 napon belül be kell nyújtania. 
Az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétől a folyósítási időből még fennmaradó időtartamig (az álláskeresési járadék kimerítéséig) folyamatosan munkaviszonyban álljon és ezt a munkáltató igazolja (a határozatlan időre szóló munkaszerződést is be kell mutatni).
Nem lehet a fennmaradó ellátás összegét kifizetni, ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt.

Mire vagyok jogosult, ha a lakóhelyemtől távol létesítek munkaviszonyt?
Válasz: Ebben az esetben nem kell megvárni a a járadék várható kimerítését követő 30 napot a kérelem benyújtásával. Ha az álláskereső a lakó-vagy tartózkodási helyétől eltérő helységben vállal munkát, akkor a fennmaradó járadék meghatározott mértéke (80 %)egy összegben azonnal (a keresőtevékenység létesítésének bejelentését követő számfejtés időpontjában történő) kifizethető. 

Fontosabb fogalmak

fennmaradó járadék egy összegben történő kifizetése

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló  
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Kulcsszavak

Álláskeresési járadék fennmaradó időtartamára járó juttatás, fennmaradó egyösszegű kifizetésmunkaviszony folyamatossága,járadék folyósítási idejének kimerítése,határozatlan idejű munkaszerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858