Akadálymentes verzió

Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat) kibocsátására vonatkozó kérelem

Kódszám

ELELM00024

Az ügy rövid leírása

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása céljából a tagállamok megkövetelhetik az immunológiai állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától, hogy az 55. cikkel összhangban a megfelelően képesített személy által aláírt valamennyi minőségi bizonylat egy példányát nyújtsa be az illetékes hatóságnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A forgalomba hozatali engedély jogosultja, annak képviselője,

Kizáró okok: nem

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatgyógyászati készítményen, illetve annak összetevőin és a gyártási eljárás közti termékein törzskönyvi dokumentációban leírt módszerrel elvégzett ellenőrző vizsgálatoknak a meghatalmazott személy által jóváhagyott minőségi bizonylata. A kérelemnek tartalmaznia kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Minőségi bizonylat: Az állatgyógyászati készítményeny, illetve annak összetevőin és a gyártási eljárás közti termékein törzskönyvi dokumentációban leírt módszerrel elvégzett ellenőrző vizsgálatoknak a meghatalmazott személy által jóváhagyott minőségi bizonylata.Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája: 10032000-00289782-00000000
Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi bizonylat bírálatán alapul) 30 000,- Ft.A meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati termékek Igazgatósága (továbbiakban: NÉBIH-ÁTI)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Központi államigazgatási szerv, döntése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest Markó utca 27.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezésre nincs lehetőség.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fellebbezésre nincs lehetőség.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Keresetlevél beadása 30 napon belül a határozat kézhezvételétől.

A benyújtási határidő: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - 30 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fontosabb fogalmak

Immunológiai állatgyógyászati készítmény: állatok aktív vagy passzív immunizálására, illetve immunállapotának meghatározására szolgáló készítmény.

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről 81. és 82. cikk,
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 86. §,
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 34. § (4) bekezdés g) pont,
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés, 1. § (1), 3. §, 5. § (1) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés,
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§ (2) bekezdés és 2. sz. melléklet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

immunológiai állatgyógyászati készítmény, immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat Official Batch Protocol Review (OBPR) minőségi bizonylat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858