Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00001

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kéri a kérelemben megjelölt terület rendes erdővé minősítését. A benyújtott kérelmet az erdészeti hatóság formailag és tartalmilag megvizsgálja és döntést hoz, mely ellen jogorvoslatnak van helye.
Az eljárás során (az ügyfél nyilatkozatát figyelembe véve) az erdészeti hatóság megállapítja ez erdő rendeltetését, üzemmódját, természetességét, fahasználati és erdőfelújítási lehetőségeit, stb.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az erdő tulajdonosa, tulajdonosi körének 100%-a

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél (képviselő) neve, lakcíme (székhelye); a tulajdonos társak teljes körű támogatása; kérelemmel érintett szabad rendelkezésű erdő ingatlan-nyilvántartási egysége, helység, fekvés, helyrajzi szám és alrészlet jel területazonosító adatokkal

Milyen iratok szükségesek?

- (Formanyomtatvány)
- Nyilatkozat a szabad rendelkezésű erdő nem szabad rendelkezésű erdővé minősítéséről
- Tulajdonostársak és egyéb jogosultak hozzájárulása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti igazgatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 9000 Ft. eljárási díj

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

- Mennyi az eljárási idő? – 21 nap.
- Mennyi az eljárási díj? – Ingyenes
- Milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez? - Formanyomtatvány, tulajdonosi hozzájárulás
- A kormányablaknál nyújtsam be a kérelmet vagy közvetlenül az erdészeti hatósághoz nyújtsam be? – Ahogy Önnek kényelmesebb.
- Ki az illetékes hatóság, mi a címe? – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. és 2. sz. melléklete; a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. sz. melléklete, www.nebih.gov.hu
- Van-e gyorsított eljárásra lehetőség? - Nincs

Fontosabb fogalmak

- Erdő: Az Evt. 6. §-ban meghatározott, természetben összefüggő erdei fákkal borított terület.
- Szabad rendelkezésű erdő: Az Evt. 11. § (1) bekezdésében meghatározott erdő, ahol a gazdálkodás szabályai a 11. § (3) bek alapján egyszerűbbek.
- Dokumentáció: Azon írásos anyagok, amely mentén a kérelem elbírálásra kerül.
- Eljárási cselekmények: Mindazok a hatósági tevékenységek, amelyek során a hatóság a kérelem benyújtásától a döntésig jut.
- Eljárási idő: A hatósági cselekmények összességére a jogszabályban megállapított határidő (általánosan 30 nap) az elsőfokú eljárás során.
- Ügyfélkör: tulajdonosok 100%-a, valamint mindenki, akinek a jogos érdekét érinti és a Ket. 15. § alapján ügyfélnek minősül.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet - -

Kulcsszavak

erdő, szabad rendelkezésű erdő, tulajdonosi kör, úgyfél, Adattár (Országos Erdőállomány Adattár)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858