Akadálymentes verzió

Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00023

Az ügy rövid leírása

Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a sportverseny rendezője

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél (képviselő) neve, lakcíme (székhelye); kérelemmel érintett erdőterület meghatározása

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: alapdíj 6500,- Ft, ezen felül kilomérterenként 3000,- Ft; minden esetben megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A jogorvoslati kérelemmel érintett vonalas létesítmény szakasz alapul vételével számított összeg 200%-a (elsőfokú eljárási díj kétszerese)

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Az erdőgazdálkodó kérhet valamiféle díjat a hozzájárulás fejében?
V: A hatósági eljárás keretében a kérelmezőnek az eljárási díjakon kívül más fizetési kötelezettsége nincs. Az, hogy az erdőgazdálkodó és a kérelmező a háttérben hogyan egyezkedik, az nem erdészeti hatósági kérdés.

2. K: Milyen külön feltételei lehetnek az engedélyezésnek?
V: Ez a konkrét kérelemben foglaltaktól, függ. A sportesemény jellegétől, időtartamától, környezetre gyakorolt hatásaitól függ, hogy szükség van-e külön védelmi intézkedésekre (pl. veszélyes anyagok környezetbe jutása esetén), ideiglenes létesítmények (pl. mobil WC-k) elhelyezésére, a résztvevők (pl. nézőközönség) mozgásának koordinálására, a keletkező hulladék kezelésre (pl. szemétgyűjtés), stb. - számtalan befolyásoló tényező lehetséges.

Fontosabb fogalmak

erdőgazdálkodó: az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtására jogosultságot szerzett, és e jogosultságát az erdészeti hatósági nyilvántartásba bejegyeztette.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

lovaglás, motorozás, kerékpározás, sportverseny

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858