Akadálymentes verzió

Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

FOLDM00022

Az ügy rövid leírása

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Arra a horgászversenyre, amelyre a versenyszabályzat nem írja elő a megfogott halak visszabocsátását, a halgazdálkodási hatóság a kifogható halfajokra vonatkozó darabkorlátozás alól - a horgászverseny időtartamára - felmentést adhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Halgazdálkodásra jogosult

Horgászverseny szervezője

Kizáró okok: Nem kell személyesen eljárni

Milyen adatokat kell megadni?

Halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület megnevezése (folyók esetében fkm.), az esemény leírása és időpontja, meghatalmazás a jogosulttól.

Milyen iratok szükségesek?

horgászversenyre vonatkozó felmentési kérelem esetén: a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap
horgászversenyre vonatkozó kérelem esetén 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke: Kézhezvételtől számított 15 napon belül

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki a halgazdálkodásra jogosult? Az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Mi a halgazdálkodási vízterület? Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt.
Mit értünk mennyiségi korlátozás alatt? A Hhvtv.-ben meghatározott naponta kifogható halak darabszáma
Mi a méretkorlátozás? Hhvtv.-ben meghatározott kifogható halak legkisebb mérete, mely a 133/2013 (XII. 29.) VM rendelet 9. mellékletében található
Mit nevezünk fajlagos tilalmi időnek? - azt a naptári időszakot, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.
Mely horgászversenyekre szükséges felmentést kérni: azokon a rendezvényeken, ahol a megfogott - esetleg méreten aluli vagy már a napi kvótán felüli - halak azonnali visszaengedése helyett csak a verseny végén történő szabadon eresztése megoldható.
Hány nappal korábban kell benyújtani rendezvény előtt a kérelmet: erre nézve jogszabályban előírt határidő nincs, azonban mivel a hatóságnak ez esetben 15 napon belül kell határozatot hoznia, célszerű ehhez igazodva elegendő időt hagyni az érdemi ügyintézésre.

Fontosabb fogalmak

méretkorlátozás: egy adott halfaj legkisebb kifogható mérete
Halgazdálkodásra jogosult: az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
fajlagos tilalmi idő: az a naptári időszak, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.
mennyiségi korlátozás: az adott halfaj maximálisan kifogható darabszáma naponta

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 16. §; a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 4. § (3) bekezdése, 1. sz. melléklet 14.9.

Kulcsszavak

Határozat, szigorúbb, méretkorlátozás, tilalmi idő, kérelem, halgazdálkodási vízterület, halfaj, mennyiségi korlátozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858