Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

Kódszám

JARAS00010

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal és a kijelölt szakhatóságok az állandó menazséria működését legalább 4 évenként kötelesek ellenőrizni. A járási hivatal a hatósági ellenőrzés eredményétől függően az állandó menazséria működési engedélyét bevonhatja, illetőleg a működési engedély bevonását nem indokoló hiányosságok esetén – legfeljebb harmincnapos – határidő tűzésével a fenntartót a hiányosságok pótlására kötelezheti. Bejelentésre, illetve más hatóság megkeresése esetén a járási hivatal köteles a menazséria működését soron kívül ellenőrizni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A menazséria soron kívüli ellenőrzése érdekében bárki tehet közérdekű bejelentést.

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentett menezséria azonosításához szükséges adatok, illetve a bejelentés tárgya. Állategészségügyi veszélyeztetés esetében a névtelen bejelentés kivizsgálásától nem lehet eltekinteni. A bejelentő tehát személyes adatait nem köteles közölni. Olyan mértékű adatszolgáltatás szükséges hogy az adott ügy kivizsgálásához szükséges alapvető információkat tartalmazza.

Milyen iratok szükségesek?

-

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes a közérdekű bejelentés

Hol intézhetem el?

A járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Végzés a menazséria ellenőrzésének elrendeléséről, vagy az eljárás megszüntetéséről. Utóbbi esetben önálló fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi történik ha menazsériát működtető egyes egyedek vonatkozásában nem teljesíti az előrt tartási feltételeket? Amennyiben a menazséria bizonyos egyedek vonatkozásában nem teljesíti az előírt tartási feltételeket, a járási hivatal a kérdéses egyedek tartását nem engedélyezi, illetve – a működési engedély kiadása után – megtiltja.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés;
a cirkuszi menazséria létesítése
és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. Korm. rend. 3. § (2) és (9) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 33. § (1), 98-99.§, 116. §; 106. § (3);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, állatvédelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858