Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00103

Az ügy rövid leírása


1. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.
2-4. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot. Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló közokirat (személyi igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás stb.) alapján a vizsgaszervező vezetője pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló közokiratból megállapíthatók.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az állam által elismert szakképesítés megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány tulajdonosa

Kizáró okok: _________

Milyen adatokat kell megadni?

a vizsgával kapcsolatos adatokat (vizsgaszervező megnevezése, vizsga időpontja, helyszíne, oktató, vizsgáztató neve, a képzés helyszíne)
a személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő)
a bizonyítvány-másodlat kiállításának indokát: megsemmisült, elveszett
elérhetőség(telefonszám és/vagy e-mail) kapcsolattartás végett

Milyen iratok szükségesek?

az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiadása iránti kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2000 Ft.

Hol intézhetem el?

vizsgaszervező, annak megszűnése esetén a jogutód intézmény, ennek hiányában főjegyzői hatáskör, állami szakképzési és felnőttképzési szerv

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): vizsgaszervező

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol terjeszthető be a kérelem, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt?
Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlat kiadására a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult. A 2010. márciusától szervezett szakmai vizsgák esetén a törzslapok egy példányát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kapta, így őket is meg lehet keresni. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot kizárólag az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adhatja ki.
A kérelmet személyesen kell benyújtani?
A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél.

Fontosabb fogalmak

Bizonyítvány: Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap
Másodlat: A bizonyítványmásodlat - a névváltozás kivételével - az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú. Kiállítása az eredeti törzslap alapján lehetséges. A bizonyítvány másodlatot a törzslapot őrző vizsgaszervező vagy főjegyző hitelesíti. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adja ki. A kiadás a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2) bekezdés
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. Korm. rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet

Kulcsszavak

szakmai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány bizonyítványmásodlat elveszett, megsemmisült vizsgaszervező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858