Akadálymentes verzió

Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00105

Az ügy rövid leírása


1. Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.
2-3. A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező vezetője, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a területileg illetékes főjegyző jogosult.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az állam által elismert szakképesítés megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a vizsgával kapcsolatos adatokat
a személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő)
a szakmai bizonyítvány cseréjének indokát: pl. névváltozás
elérhetőség(telefonszám és/vagy e-mail) kapcsolattartás végett

Milyen iratok szükségesek?

kérelem
a névváltozást alátámasztó dokumentumok(másolata)
a megváltoztatandó nevet tartalmazó bizonyítvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2000 Ft.

Hol intézhetem el?

vizsgaszervező, annak megszűnése esetén a jogutód intézmény, ennek hiányában főjegyzői hatáskör, állami szakképzési és felnőttképzési szerv

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): vizsgaszervező

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): főjegyző

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol terjeszthető be a kérelem, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt?
A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult.
A kérelmet személyesen kell benyújtani?
A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél.

Fontosabb fogalmak

Bizonyítvány: Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap
Másodlat: A bizonyítványmásodlat - a névváltozás kivételével - az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú. Kiállítása az eredeti törzslap alapján lehetséges. A bizonyítvány másodlatot a törzslapot őrző vizsgaszervező vagy főjegyző hitelesíti. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adja ki. A kiadás a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2), VIII. fejezet
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1), 99. §, 107. § (2)
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 32. § (11) bekezdés
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 37. § (10) bekezdés

Kulcsszavak

szakmai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány csere vizsgaszervező névváltozás főjegyző

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858