Akadálymentes verzió

Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00103

Az ügy rövid leírása

Állatkiállítást - a jogszabályi előírások megtartása mellett - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
Az állatkiállítás megtartásához a járási főállatorvos engedélye szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki teljesíteni tudja az állatvásárra vonatkozó általános jogszabályi előírásokat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a tervezett állatkiállítás dátuma, időtartama és helyszíne,

a létesítő, tartó neve és címe,

a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (saját/bérelt) adatai, tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulása

a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok felsorolása faj vagy fajcsoport szerint. a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok származási helye (faj/fajcsoport és ország megadásával)

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézés során a tényállás tisztázásához szükségessé válhat az érintett külterületi ingatlan használati jogának igazolása, de ilyen kötelezettséget a vonatkozó jogszabályok tételesen nem tartalmaznak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
és ezt követően külön eljárásban: járási főállatorvos

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi/Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15

A benyújtási határidő: napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: 5000.0

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki engedélyezi az állatkiállítás tartását?
Kérelem alapján, a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala engedélyezi.

Mennyi az elsőfokú hatósági eljárás illetéke?
3000 Ft

Elutasítás esetén van-e fellebbezési lehetőség?
Igen, a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a döntést hozó járási hivatalhoz

Milyen költsége van a rendezvényen a hatósági állatorvosi felügyeletnek?
Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként 7000 Ft. (63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. melléklet 4.5. pont)

Fontosabb fogalmak

Állatkiállítás tartásának engedélyezése.
Kérelem alapján, határozat formájában engedélyezi a vásár helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Vonatkozó jogszabályok

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, (6) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §;
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §;
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. §, 62. § (2) bekezdés, 63. §, 7. számú függelék;
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól.

Kulcsszavak

Állatkiállítás engedélyezése, főállatorvos, marhalevélállat-egészségügy, marhalevélállat-egészségügy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858