Akadálymentes verzió

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)

Kódszám

MABFH00108

Az ügy rövid leírása

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, a mélyfúrási magminta gyűjteményt, az Állami Ásványvagyon Nyilvántartást, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszert. A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részei az érintett Kormányhivatalok által kezelt állományok is. A térítésmentes betekintési kérelem 2 területet érint.
1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége.
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése.
A felsorolt két területen lehet betekintést kérni, az eljárás menetét és a díjszabást a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján megtalálható elnöki utasítások tartalmazzák, amelyek egyben azt is meghatározzák, hogy mi nem minősül díjköteles tevékenységnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adattári és a mélyfúrási magminta-állomány - az üzleti titoktól eltekintve - mindenki számára szabadon hozzáférhető.

Kizáró okok: Az adattár és a mélyfúrási magminta-állomány esetében bárki eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége: a keresett dokumentum paraméterei (szerző, év, a dokumentum címe, a vizsgált terület, stb.)
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése: a keresett magminta paraméterei (fúrás neve, helye, esetleges azonosítója stb.)

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek dokumentumot a kérelemhez csatolnia nem kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fizetendő díj mértékét a vonatkozó MBFSZ elnöki utasítások szabályozzák. Ugyancsak ezen elnöki utasítások szabályozzák a díjfizetési kötelezettség-mentességet.

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (A bányafelügyelet adattári egységei részben a kormányhivatalokban kerültek elhelyezésre, míg a mélyfúrási magminta gyűjtemények az ország különböző helyszínein találhatók.)

Ügyintézés határideje

15 nap, mely 8 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az adattári és a mélyfúrási magminta gyűjteményből való igénylés teljesítése nem támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem támadható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem támadható.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem támadható.

A benyújtási határidő: Nem támadható.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Minden esetben azonnal teljesíthető az adattári és magminta-kérés?
Válasz: Nem, mert egyes dokumentumok külső tárolóhelyről szerezhetők be, a magminták külső telephelyeken találhatók. Kérdés: Szkennelési lehetőség van? Válasz: Igen de az a meghatározott díjszabás szerint.

Fontosabb fogalmak

A dokumentumok kereshetők katalógos-szekrényekben, adatbázisokban. Az olvasótermi használat bárki számára elérhető, a munkatársak a keresésben segítséget nyújtanak. Az Adattár két nagy részből áll: a jelentéstárból és a fúrási dokumentációkból. A jelentéstár részét hagyatéki dokumentumok is képezik. Ugyancsak itt találhatók a megszűnt vállalkozások átadott adattárai.

Vonatkozó jogszabályok

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 8. § 6. pont; 3. § (6) bekezdés ;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 34. § (3) bekezdés.

Kulcsszavak

Földtani dokumentumok, kútkönyv, mélyfúrási magminta, adattár, mikrofilm.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858