Akadálymentes verzió

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

Kódszám

MABFH00109

Az ügy rövid leírása

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, a mélyfúrási magminta gyűjteményt, az Állami Ásványvagyon Nyilvántartást, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszert. A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részei az érintett Kormányhivatalok által kezelt állományok is. Ezek kezelése (és a díjbevétele) az érintett Kormányhivatalokat feladata. Esetünkben 2 területet jön szóba:
1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége.
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése.
A felsorolt két területen az eljárás menetét és a díjszabást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján megtalálható elnöki utasítások tartalmazzák.
Az adatokhoz való hozzáférés biztosítása térítés ellenében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adattári és a mélyfúrási magminta-állomány - az üzleti titoktól eltekintve - mindenki számára hozzáférhető.

Kizáró okok: Az adattár és a mélyfúrási magminta-állomány esetében bárki eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége: a keresett dokumentum paraméterei (szerző, év, a dokumentum címe, a vizsgált terület stb.).
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése: a keresett magminta paraméterei (fúrás neve, helye, esetleges azonosítója stb.)
Ezen paraméterek alapján kalkulálható a fizetendő díj.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek dokumentumot a kérelemhez csatolnia nem kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fizetendő díj mértékét a vonatkozó MBFSZ elnöki utasítások szabályozzák.

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. (A bányafelügyelet adattári egységei részben a kormányhivatalokban kerültek elhelyezésre, míg a mélyfúrási magminta gyűjtemények az ország különböző helyszínenein találhatóak.)

Ügyintézés határideje

15 nap,mely 8 nappal meghosszabbitható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az adattári és a mélyfúrási magminta gyűjteményből való igénylés teljesítése nem támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem támadható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem támadható.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem támadható.

A benyújtási határidő: Nem támadható.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Minden esetben azonnal teljesíthető az adattári és magminta-kérés?
Válasz: Nem, mert egyes dokumentumok külső tárolóhelyről szerezhetők be, a magminták külső telephelyeken találhatók. Kérdés: Szkennelési lehetőség van? Válasz: Igen de a meghatározott díjszabás szerint.

Fontosabb fogalmak

A dokumentumok kereshetők katalógos-szekrényekben, adatbázisokban. Az olvasótermi használat bárki számára elérhető, a munkatársak a keresésben segítséget nyújtanak. Az Adattár két nagy részből áll: a jelentéstárból és a fúrási dokumentációkból. A jelentéstár részét hagyatéki dokumentumok is képezik. Ugyancsak itt találhatók a megszűnt vállalkozások átadott adattárai.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

Földtani dokumentumok, kútkönyv, mélyfúrási magminta, adattár, mikrofilm.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat