Akadálymentes verzió

Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00110

Az ügy rövid leírása

A földtani kutatás fogalmát tekintve: A potenciális tároló-komplexumok felmérése szén-dioxid geológiai tárolása céljából a felszín alá behatoló olyan tevékenységekkel, mint a potenciális tároló-komplexum rétegeivel kapcsolatos földtani információk fúrással történő megszerzése, valamint a tárolóhely jellemzőinek megállapítása céljából végzett próbabesajtolás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem benyújtására bármely természetes, vagy jogi személy jogosult.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?


1. a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését,
2. a kutatási tervtérképet és
3. javaslatot a kutatási biztosíték összegére.

Milyen iratok szükségesek?

A földtani kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését,
b) a kutatási tervtérképet és
c) javaslatot a kutatási biztosíték összegére.
A kutatási munkaprogramnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések
leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, mélységének,
technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek és azok elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok település és helyrajzi szám szerinti megjelölését, valamint ezen
ingatlanok tulajdonosainak, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal rendelkezőknek a név- és
címjegyzékét, valamint
e) a részletes kutatási költségtervet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 53.000.- Ft. A felügyeleti díjat fizető átvevő esetében az igazgatási szolgáltatási díjat - legfeljebb a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - a felügyeleti díj fedezi. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat rendelkezik első fokon hatáskörrel. 

Ügyintézés határideje


21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem fellebbezhető, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem fellebbezhető, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem fellebbezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem fellebbezhető.

A benyújtási határidő: Nem fellebbezhető.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem fellebbezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földtani kutatással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 6. §, 42/C. § (1), 43. § (9), 43. § (9b)-(9c),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. §, 4. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont; 12. § (2) bekezdés és 4. melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c), 33. § (1)-(1a), 36. § (2), 40. § (1), 71. § (1), 72. §, 98. § (1), 99. § (1), 116. §,
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid föld alatti tárolása, földtani kutatás, elhelyezés, ipari és energetikai szén-dioxid.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858