Akadálymentes verzió

Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

Kódszám

MABFH00111

Az ügy rövid leírása

A földtani kutatás engedélyese
a földtani kutatási engedélyben jóváhagyott tervekben bekövetkező előre látható és jelentős változás miatt kérelmezheti
a földtani kutatási engedélyének módosítását. Amennyiben a földtani kutatási engedélyben jóváhagyott tervekben bekövetkező előre látható és jelentős változás várható azt a változás előtt legalább 30 nappal, az előre nem látható változásokról pedig haladéktalanul tájékoztatja a bányafelügyeletet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Csak a földtani kutatási engedélyes indíthatja az ügyet.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kutatási munkaprogramot
2. a kutatási tervtérkép
3.a kutatási biztosíték összegére vonatkozó javaslat

Milyen iratok szükségesek?

A földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti dokumentumok módosított változatát, amennyiben a változtatás érinti azokat:

a) a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését,
b) a kutatási tervtérképet

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 37.000.- Ft. A felügyeleti díjat fizető átvevő esetében az igazgatási szolgáltatási díjat - legfeljebb a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - a felügyeleti díj fedezi. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje


21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezés nem lehetséges, csak bírósági úton támadható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezés

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földtani kutatással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/D. § (1), 43. § (9), 43. § (9b),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. §. (1) a) b), 7. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont; 12. § (2) bekezdés és 4. melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c), 33. § (1)-(1a), 36. § (2), 40. § (1), 71. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. §. (1), 116. §,
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (4)-(5), 1. melléklet 1. táblázat 69. sor

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földtani kutatási engedély módosítása, elhelyezés, ipari és energetikai szén-dioxid.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858