Akadálymentes verzió

Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

Kódszám

MABFH00116

Az ügy rövid leírása

Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátója kötelezettségek és a felelősség megosztásáról együttműködési megállapodásban rendelkezik.
Megállapodás hiányában a kötelezettségek és felelősség megosztásáról a bányafelügyelet dönt.
A megállapodást vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatást a bányafelügyelet részére meg kell küldeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A megállapodásban, vagy annak hiányában érintettek.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Bejelentés tartalma a megállapodás vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen jellegű kötelezettsége az ügyfélnek

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés díj és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

A bejelentéstől számított 21 nap áll rendelkezésre, hogy a bányafelügyelet a megállapodás hiányában a kötelezettségek és felelősség megosztásáról döntsön.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 30 nap

A benyújtási határidő: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok


a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/J. § (2)-(3),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 17. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6),4. § (2) bekezdés 7. pont; 12. § (2) bekezdés,  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2)
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolás, elhelyezés, hozzáférés, megtagadás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858