Akadálymentes verzió

Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

Kódszám

MABFH00119

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet - amennyiben a a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló
145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet feltételei fennállnak - módosítja a tárolási engedélyt:
az üzemeltető jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód kérelmére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolási engedély módosítás iránti kérelmet az üzemeltető jogutódja nyújthatja be.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A bányafelügyelet - amennyiben a a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló
145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet feltételei fennállnak - módosítja a tárolási engedélyt:
az üzemeltető jogutódlással történő megszűnése esetén ezen feltételek meglétét alátámasztó összes dokumentumot, valamint a jogutódlás tényét bizonyító okiratot be kell nyújtani..

Milyen iratok szükségesek?


Az üzemeltető jogutódlással történő megszűnése esetén a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 9-13. §-ában foglaltak teljesülésének alátámasztását bizonyító összes dokumentumot, cégbírósági bejegyzést.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illetékfizetési kötelezettség van: 3000 Ft, melyet okmánybélyegben kell leróni.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/O. § a), 42/E. § (1) bekezdés,
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 9-13. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolási engedély, elhelyezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858