Akadálymentes verzió

Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

Kódszám

MABFH00121

Az ügy rövid leírása

A tárolási engedélyhez pénzügyi biztosítékot kellett nyújtani. A pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez és felhasználásához a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges.
A csökkentéshez és felhasználáshoz történő hozzájárulás szükségességét a fedezeti megállapodásnak, a készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek, az óvadéki szerződésnek vagy a biztosítási szerződésnek tartalmaznia
kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tárolóhely üzemeltetője.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához minden olyan információt szolgáltatni kell, amely ennek megalapozását szolgálja.
A bányafelügyelet a tárolási engedély felülvizsgálata során a biztosíték összegét a szivárgási kockázat és a becsült
költségek változásának figyelembevételével felülvizsgálja, és szükség esetén a biztosíték nagyságára vonatkozóan
a tárolási engedélyt módosítja.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen jellegű kötelezettség

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illetékfizetési kötelezettség van: 3000 Ft, melyet okmánybélyegben kell leróni.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
A MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/F. § (1), 42/E. § (1),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 13. §, 30. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6), 4. § (2) bekezdés 7. pont,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2)
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolás, pénzügyi biztosíték csökkentés, felhasználás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858