Akadálymentes verzió

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00053

Az ügy rövid leírása

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen (temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál) kívül történő ravatalozásra csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélyének  engedélyének beszerzését követően kerülhet sor. Nem kell külön engedély a felnőtt hospice-palliatív vagy gyermek palliatív ellátás nyújtására működési engedéllyel rendelkező fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál végzett ravatalozáshoz

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet benyújthatja, aki a temetésről gondoskodni köteles.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.
Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere,illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme, továbbá
Kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő köteles az eltemetésről gondoskodni
A temetőn vagy temetkezési helyen kívül történő ravatalozás indoka
A ravatalozás helyszíne, időpontja (nap; időpont)
A ravatalozást végző temetkezési szolgáltató azonosítására szolgáló adatok
A ravatalozás helyszínére történő halottszállítás időpontja, a jármű adatai, a ravatalozás módja ( zárt- vagy nyitott koporsó)

Milyen iratok szükségesek?


Az engedélyt kérő nyilatkozata, hogy a temetés elvégzésére ő jogosult
A temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a ravatalozást elvégzi, a holtest hűtését folyamatosan biztosítja
A ravatalozás helyszín kezelőjének ( az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója stb.) beleegyező nyilatkozata (amennyiben a helyszínnek több kezelője, tulajdonosa is van mindenki hozzájárulása szükséges)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A ravatalozás helye szerinti népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal. 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak 


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A ravatalozás helye szerinti népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.
Az elhunytat lehet-e az otthonában ravatalozni?
A hatóság által meghatározott feltételek mellett igen.

Fontosabb fogalmak

temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 21.§ (1) bek. c) pont, 33. § (1), 35.§ (1), 34.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1), 72.§ (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § c), 19.§ (3) bek., valamint 20.§, 23.§
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1), 13. § (2) bekezdés a) pontja
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bek. 4. pontja, 29. § (2) bek.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24. §, 35. §, 37. §
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bek.

Kulcsszavak

ravatalozás, temetőn kívüli ravatalozás, otthoni ravatalozás, búcsúztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858