Akadálymentes verzió

Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00069

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védett természeti területen horgászni szeretne, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve, amennyiben a terület helyi jelentőségű védettség alatt áll, a jegyzőhöz, a fővárosban a főjegyzőhöz kérelmet szükséges benyújtania.
A tevékenység csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!
A horgászat során biztosítani kell a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesülését, a fenntartható használatot.
A halászható halfajok horgászata csak olyan mértékű lehet, amely a faj természetes állományának sokféleségét, fennmaradását nem veszélyezteti.
A nem horgászható fajokról, a horgászati tilalmakról és fajok szerinti tilalmi időkről külön rendelet rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.

Kizáró okok: képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

Szükséges dokumentumok: turista állami horgászjegy, halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

országos jelentőségű védett természeti terület esetén a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) / helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző, a fővárosban a főjegyző

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Ha a határozatot a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) hozta: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve a jegyző, főváros esetében a főjegyző.Minden esetben az elsőfokú határozatot hozó hatóság részére.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított tizenöt nap

A benyújtási határidő: A bírósági eljárás illetéke 30.000.- Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A természeti terület azonos a védett természeti területtel, vagy a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos
Kérdés: mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 3 hónap
Kérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 5.500 Ft-ot
Kérdés: függ az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a terület nagyságától Válasz: nem függ
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek;
védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
hal: a halak, illetve a körszájúak csoportjába tartozó állatfaj, valamint ezek egyedfejlődési alakjai;
halászat: a halnak vagy más hasznos víziállatnak megengedett módon és eszközzel halgazdálkodási vízterületen történő rekreációs vagy kereskedelmi célú, illetve ökológiai célú, szelektív fogása, továbbá gyűjtése, ide nem értve a horgászatot;
horgászat: rekreációs célból a halgazdálkodási vízterületen a halnak megengedett módon és horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

védett terület, horgászat, hal, halászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858