Akadálymentes verzió

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00153

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során - ha indokolt - tényfeltárási tervet kell elfogadásra benyújtani a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, melynek tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos minden munkát. A feltárás során észleltek alapján a kötelezett kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz a tényfeltárási terv módosítása iránt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tényfeltárásra kötelezett nyújthatja be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A tényfeltárási munkák azon tapasztalatait kell tartalmaznia, amelyek a terv módosítását indokolttá teszik.

Milyen iratok szükségesek?

Tényfeltárási munkák során észleltek ismertetése, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazás, az eljárás illetéke illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - illetékbélyegben történő lerovásával

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes kormányhivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 Ft illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: Mire hivatkozva lehet a tényfeltárási terv módosítását kérni? Válasz: A tényfeltárást és annak eredményeit dokumentálni kell, ennek tapasztalatai alapján lehet kérni a módosítást. 2. Mik a természetben okozott károsodás felszámolásának szempontjai? Válasz: Erre a Korm. rend. 2. számú melléklete ad választ. 3. Milyen döntéseket hozhat a hatóság? Válasz: A terv módosítását elfogadja, vagy a kérelmet elutasítja.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez; kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pontja, 4. § (1)-(7) pontja, 6. § (1), (2) pontja, 7. § (1) pontja, 8. § (1), (2), (3) pontja, 1. és 2. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1, 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontja, 101. §, 102/A §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdése, 35. § (1), (2) bekezdése és 36. § (1) bekezdése, 37.§ (3) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, monitoring

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858