Akadálymentes verzió

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

Kódszám

OKTVF00155

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során készített tényfeltárási záródokumentáció alapján a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos további feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy a hatóság dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról. A benyújtott beavatkozási terv elfogadásával elrendeli a beavatkozást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A beavatkozás elrendelése iránti kérelmet, illletve a beavatkozási tervet a tényfeltárásra kötelezett nyújtja be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény ( Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pont szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A bevatkozás elrendelése iránti kérelemhez benyújtott beavatkozási tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit;
b) a beavatkozási terv benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálását; c) a beavatkozási munkák elvégzésének ütemezését; d) a beavatkozás megkezdésének és végrehajtásának időpontját; e) a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírásokat.

Milyen iratok szükségesek?

Beavatkozási terv, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás, az eljárás illetéke illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - illetékbélyegben

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

21nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a területileg illetékes kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra, ezzel együtt beavatkozási terv készítésére? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A beavatkozást megelőzően a beavatkozás megvalósítását tartalmazó tervet kell készíteni. 2. Kérdés: Mit tartalmaz a beavatkozási terv benyújtását követően a hatóság beavatkozást elrendelő döntése? Válasz: a) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit; b) indokolt esetben kötelezést a károsodott területtel összefüggésben a beavatkozási terv benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálására, illetve benyújtására; c) kötelezést a károsodott területnek a kármentesítés céljából történő szabaddá tételére; d) a beavatkozási munkák elvégzésére, ütemezésére vonatkozó előírásokat; e) a beavatkozás megkezdésének és végrehajtásának határidejét; f) a tényfeltárást követően működtetett monitoring elfogadását; g) a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírásokat; h) szakmai szempontból bevonandók körét, i) egyéb feladatok elrendelését

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (1)-(7) bekezdése, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (1), (2), (3) bekezdés, 9. §, 1. és 2. melléklet a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1, 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontja, 101. §, 102/A §, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3), (5), (8) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3), 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, záródokumentáció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858