Akadálymentes verzió

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének a bejelentése

Kódszám

OKTVF00178

Az ügy rövid leírása

Amennyiben egy bejelentéskötelse állatfaj egyede külföldre kerül (külföldön kerül értékesítésre, a tartás a továbbiakban külföldön történik) a hatóság felé ezt 30 napon belül jelenteni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben Magyarországon tartott, bejelentésköteles fajok egyedének a tulajdonosa.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
a bejelentésköteles példány(ok) tartási helye, egyedi azonositói, a jogszerű megszerzést igazoló dokumentumok másolata.

Milyen iratok szükségesek?

Írásbeli meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?Pest megyei Kormányhivatal (solymászmadár) / Országos Természetvédelmi, Környezetvédelmi Főfelügyelőség (fokozottan védett állatfaj egyede), egyéb esetben a területileg illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a döntés ellen bírósági felülvizsgálattal lehet élni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, úgy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az illetékes kormányhivatal vagy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség.

A benyújtási határidő: Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Élettelen egyedre, származékra is vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség (trófea, elefántcsont, vérminta, stb.)? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet "A" mellékletébe tartozó faj esetén igen, kivéve a külföldön jogszerűen megszerzett trófea, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését CITES engedéllyel vagy EU bizonylattal igazolni tudja. "B" mellékletbe tartozó faj esetén csak az élő példányok bejelentéskötelesek.
Honnan lehet tudni, hogy egy faj az egyezmény hatálya alá tartozik-e? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet többször módosított mellékleteiben felsorolt fajok tartoznak bele.
Az adott fajt nem találom a mellékletekben, de úgy tudom bejelentésköteles. Válasz: Sokszor fajcsoport, vagy faj feletti (taxon) szinten védett egy állatfaj, ebben az esetben így van feltüntetve a mellékletekben (pl. Testudinidae spp. az összes szárazföldi teknős faj).

Fontosabb fogalmak

CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 175 ország tagja, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.

Egyedi azonosító, egyedi jelölés: a példány egyedi azonosítására alkalmas, külön jogszabályokban meghatározott mikrocsip, zárt gyűrű, tetoválás stb. száma.

Vonatkozó jogszabályok

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet;
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezései;
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31..) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet,337. sorszám
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B.§ (2) és (3) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet vonatkozó rendelkezései;
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdése;
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2) bekezdése; 330. §-a;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás.

Kulcsszavak

CITES, teknős, papagáj, eladás, külföld

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858