Akadálymentes verzió

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00184

Az ügy rövid leírása

2004. november 22-ig az illetékes hatósághoz bejelentett bejelentésköteles példány részére CITES dokumentum kiállítása
vagy
a hatóság által lefoglalt, elkobzott bejelentésköteles példány részére CITES dokumentum kiállítása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben Magyarországon tartott, bejelentésköteles fajok egyedének a tulajdonosa.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
a bejelentésköteles példány(ok) tartási helye, egyedi azonositói, a 2004. november 22-ig az illetékes hatósághoz megtett bejelentés iktatószáma
vagy
a lefoglalást, elkobzást elrendelő iktatószáma.

Milyen iratok szükségesek?

Tartó (tulajdonos) neve, címe, a bejelentésköteles példány(ok) tartási helye, egyedi azonositói, a 2004. november 22-ig az illetékes hatósághoz megtett bejelentés igazolása
vagy
a lefoglalást, elkobzást elrendelő hatóság döntésének másolata.
Írásbeli meghatalmazás, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: eredetigazolás kiállítása 2000 Ft / példány).
Az eljárási díj befizetését átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Ügyfélnek lehetősége van a fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Pest Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Döntés közlését követő 15 napon belül.

A benyújtási határidő: Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, melyet postai úton vagy átutalással kell eljuttatni a Pest Megyei Kormányhivatal számlájára

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Élettelen egyedre, származékra is vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség (trófea, elefántcsont, vérminta, stb.)? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet "A" mellékletébe tartozó faj esetén igen, kivéve a külföldön jogszerűen megszerzett trófea, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését CITES engedéllyel vagy EU bizonylattal igazolni tudja. "B" mellékletbe tartozó faj esetén csak az élő példányok bejelentéskötelesek.
Honnan lehet tudni, hogy egy faj az egyezmény hatálya alá tartozik-e? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet többször módosított mellékleteiben felsorolt fajok tartoznak bele.
Az adott fajt nem találom a mellékletekben, de úgy tudom bejelentésköteles. Válasz: Sokszor fajcsoport, vagy faj feletti (taxon) szinten védett egy állatfaj, ebben az esetben így van feltüntetve a mellékletekben (pl. Testudinidae spp. az összes szárazföldi teknős faj)
Bejelentésköteles teknősfajok esetében kötelező-e a mikrocsip használata? Válasz: 10 cm páncélhossz felett igen.
Van egy bejelentésköteles példányom (állat/trófea/származék), de nincsen hozzá CITES dokumentumom. Kaphatok hozzá eredetigazolást? Válasz: A 2004. november 22-ig az illetékes hatósághoz bejelentett, és nyilvántartásba vett példányokhoz, amennyiben nem került hozzájuk eredetet igazoló CITES dokumentum kiállítva, igen. Minden más esetben a illetékes hatóság a példányt lefoglalja/elkobozza, és az elhelyező határozatban megjelölt tartó kér eredetigazolást a példányhoz.

Fontosabb fogalmak

CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 175 ország tagja, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.

Egyedi azonosító, egyedi jelölés: A példány egyedi azonosítására alkalmas, külön jogszabályokban meghatározott mikrocsip, zárt gyűrű, tetoválás stb. száma.

Vonatkozó jogszabályok

A 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet;
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezései;
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31..) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet,33. sorszám
a természet védelméről szóló 1996. évi LII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B.§ (2) és (3) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tkörnyezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló artására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet vonatkozó rendelkezései;
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII.17.) FM rendelet;
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdése;
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás.

Kulcsszavak

lefoglalt, elkobzott, dokumentum nélküli, 2004. november 22.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858