Akadálymentes verzió

Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00201

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki a jogszabály szerint fokozottan védettnek minősülő növényfaj egyedének biotechnológiai célra kívánja felhasználni , akkor az engedély köteles. Az engedélyeztetés jelen eljárásban történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Cselekvőképes jogalanyok

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. (Nincs külön jogszabályi követelmény.)

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. Ha meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet a bíróságnak kell címezni, és a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A kereset benyújtási határidő: közléstől számított 30 nap.

A benyújtási határidő: A bírósági eljárás illetéke 30 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honnan tudom, hogy fokozottan védett növényről van szó? Ha a termeszetvedelem.hu honlapon vagy a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 1. számú mellékletében szerepel. Mennyi az eljárás díja? 5000 Ft. Mennyi az ügyintézési határidő? 70 nap.

Fontosabb fogalmak

Védett természeti érték (természetvédelmi érték): a Tvt. vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka. Élő szervezet (élőlény): mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai. Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdés g) pont, 76. § (1) bekezdés;
a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 35. § (1) bekezdés, 40. §, 40/A. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a) pont;
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdése;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi LIII. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés; A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet8/A. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, XIII. számú melléklet 1. pont.

Kulcsszavak

Fokozottan védett növény, biotechnológiai célra történő felhasználás, egyed

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858